Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

27. 11. 2006

Ustavující zasedání I./2006-2007U s n e s e n í     I/1/2006 - 2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

program dnešního ustavujícího zasedání zastupitelstva města.
/hlasování 20 pro/+


U s n e s e n í    I/2/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice
U s n e s e n í     I/1/2006 - 2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

program dnešního ustavujícího zasedání zastupitelstva města.
/hlasování 20 pro/+


U s n e s e n í    I/2/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

mandátovou komisi ve složení:
- předseda pan Pavel Slovák
- člen MUDr. Karel Malík
- člen Ing. Michael Jahoda, tajemník MěÚ jako zástupce registračního úřadu
/hlasování 21 pro/+

U s n e s e n í    I/3/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

volební komisi ve složení:
- předseda Mgr. Tomáš Mejzlík
- člen paní Eva Tomalová
- člen MUDr. Jaroslav Brzák
/hlasování 21 pro/+


U s n e s e n í    I/4/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

návrhovou komisi ve složení:
- předseda Ing. Bohuslav Marhoul
- člen MUDr. Jiří Hnátek
- členka paní Regina Bittová

/hlasování 19 pro, 2 se zdrželi/+


U s n e s e n í     I/5/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

b e r e n a v ě d o m í

zprávu mandátové komise, kterou se potvrzuje platnost mandátů členů Zastupitelstva města Luhačovice. Zpráva mandátové komise je přílohou zápisu ZM I/2006-2007 - příloha č. 2.
/hlasování 21 pro/+

U s n e s e n í     I/6/2006 - 2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s průběhem jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Luhačovice podle jednacího řádu schváleného dne 14. 12. 2000.
/hlasování 21 pro/+

U s n e s e n í    I/7/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s t a n o v u j e

počet členů rady města 7.
/hlasování 21 pro/+

U s n e s e n í    I/8/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s t a n o v u j e

počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva 2.
/hlasování 21 pro/+

U s n e s e n í    I/9/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

tajný způsob hlasování při volbě starosty, místostarosty, členů rady města a předsedů výborů.
/hlasování 21 pro/+U s n e s e n í    I/10/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

veřejné hlasování při volbě ostatních členů výborů.
/hlasování 20 pro, 1 se zdržel/+

U s n e s e n í    I/11/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

z v o l i l o

PhDr. Františka Hubáčka, nar. 6.7.1959, bytem Luhačovice, Rumunská 426, do funkce starosty města Luhačovice.
/hlasování 19 pro/+

U s n e s e n í    I/12/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

z v o l i l o

Mgr. Romana Leblocha, nar. 22.2.1960, bytem Luhačovice, Hradisko 327, do funkce místostarosty města Luhačovice.
/hlasování 18 pro/+

U s n e s e n í    I/13/2006-2007
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

volební řád pro volbu členů rady města.
/hlasování 21 pro/+


U s n e s e n í    I/14/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

z v o l i l o

za členy rady města tyto členy zastupitelstva:

1. Mgr. Marek Nesázal 18 hlasů
2. Mgr. Miroslav Horsák 18 hlasů
3. Ing. Karel Zicha 17 hlasů
4. Ing. Bohuslav Marhoul 15 hlasů
5. Ing. Iva Vavrysová 17 hlasů

U s n e s e n í    I/15/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

z ř i z u j e

podle ust. § 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů výbory kontrolní, finanční, stavební a výbor pro občanské záležitosti.
/hlasování 21 pro/+


U s n e s e n í    I/16/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

z v o l i l o

Mgr. Jaroslava Pančochu do funkce předsedy kontrolního výboru.
/hlasování 21 pro/+


U s n e s e n í    I/17/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

z v o l i l o

tyto členy kontrolního výboru:

1. MUDr. Jiří Hnátek
2. MUDr. Karel Malík
3. Bc. Alois Obadal, Luhačovice, V Cihelně 778
4. Ing. Jan Tureček, Luhačovice, Uherskobrodská 83

/hlasování 20 pro, 1 se zdržel/+


U s n e s e n í    I/18/2006 - 2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

z v o l i l o

paní Alenu Tománkovou do funkce předsedkyně finančního výboru.
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n í    I/19/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

z v o l i l o

tyto členy finančního výboru:
1. Ing. Jaroslav Hubáček
2. Ing. Jan Vavrys, Luhačovice, Hrazanská 932
3. Ing. Libor Slezák, Luhačovice, Zahradní čtvrť 916
4. Ing. Aleš Svízela, Luhačovice, Masarykova 214
5. Bc. Petra Remešová, Luhačovice, Nádražní 694
6. Ing. Zdeněk Sviták, Luhačovice, Zahradní čtvrť 910
/hlasování 16 pro, 5 se zdrželo/+


U s n e s e n í    I/20/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

z v o l i l o

Ing. Martina Pláška do funkce předsedy stavebního výboru.
/hlasování 11 pro/+


U s n e s e n í    I/21/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

z v o l i l o

tyto členy stavebního výboru:
1. Ing. František Jordák
2. Ing. Ladislav Kocman, Luhačovice, Družstevní 2
3. Ing. Arch. Luděk Cahel, Luhačovice, Ludkovická 540
4. Ing. Petr Vavrys, Luhačovice, Branka 1021
5. Miroslav Dostálek, Luhačovice, Slunná 820

/hlasování 14 pro, 3 proti, 4 se zdrželi/+


U s n e s e n í    I/22/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

z v o l i l o

paní Reginu Bittovou do funkce předsedy výboru pro občanské záležitosti.
/hlasování 18 pro/+U s n e s e n í    I/23/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

z v o l i l o

tyto členy výboru pro občanské záležitosti:
1. MUDr. Jaroslav Brzák
2. Jitka Vebrová, bytem Luhačovice, Školní 536
3. Ivana Slováková, bytem Luhačovice, Stráň 129
4. Eva Valášková, bytem Luhačovice, Zahradní čtvrť 923
5. Miroslava Drndová, bytem Luhačovice, Úprkova 661
6. Vladislava Janíková, DiS., vedoucí správního odboru MěÚ Luhačovice
7. Eva Škrabalová, pracovnice sociálního odboru MěÚ Luhačovice
8. Věra Hřibová, pracovnice sociálního odboru MěÚ Luhačovice

/hlasování 20 pro, 1 se zdržel/+


U s n e s e n í    I/24/2006-2007
1. Zastupitelstvo města Luhačovice
ověřilo
platnost volby členů zastupitelstva obce

2. Zastupitelstvo města Luhačovice
stanovilo
a)počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva: 2 - starosta a místostarosta
b)počet členů rady obce: 7

3. Zastupitelstvo města Luhačovice
schválilo
a) tajnou volbu starosty, místostarosty, dalších členů rady, předsedů výborů zastupitelstva
b) veřejnou volbu členů výborů zastupitelstva

4. Zastupitelstvo města Luhačovice
zvolilo
a) pana PhDr. Františka Hubáčka starostou města Luhačovice
b) pana Mgr. Romana Leblocha místostarostou města Luhačovice

5. Zastupitelstvo města Luhačovice
zvolilo
členy rady obce:
PhDr. František Hubáček - starosta
Mgr. Roman Lebloch - místostarosta
Ing. Bohuslav Marhoul
Ing. Iva Vavrysová
Mgr. Marek Nesázal
Ing. Karel Zicha
Mgr. Miroslav Horsák

6. Zastupitelstvo města Luhačovice
zřídilo
kontrolní výbor ve složení:
předseda: Mgr. Jaroslav Pančocha
členové: 1. MUDr. Jiří Hnátek
                2. MUDr. Karel Malík
                3. Bc. Alois Obadal, Luhačovice, V Cihelně 778
4. Ing. Jan Tureček, Luhačovice, Uherskobrodská 83

7. Zastupitelstvo města Luhačovice
zřídilo
finanční výbor ve složení:
předseda: Alena Tománková
členové: Ing. Jaroslav Hubáček
Ing. Jan Vavrys, Luhačovice, Hrazanská 932
Ing. Libor Slezák, Luhačovice, Zahradní čtvrť 916
Ing. Aleš Svízela, Luhačovice, Masarykova 214
Bc. Petra Remešová, Luhačovice, Nádražní 694
Ing. Zdeněk Sviták, Luhačovice, Zahradní čtvrť 910

8. Zastupitelstvo města Luhačovice
zřídilo
stavební výbor ve složení:
předseda: Ing. Martin Plášek
členové: Ing. František Jordák
Ing. Ladislav Kocman, Luhačovice, Družstevní 2
Ing. Arch. Luděk Cahel, Luhačovice, Ludkovická 540
Ing. Petr Vavrys, Luhačovice, Branka 1021
Miroslav Dostálek, Luhačovice, Slunná 820

9. Zastupitelstvo města Luhačovice
zřídilo
výbor pro občanské záležitosti ve složení:
předseda: Regina Bittová
členové: MUDr. Jaroslav Brzák
Jitka Vebrová, bytem Luhačovice, Školní 536
Ivana Slováková, bytem Luhačovice, Stráň 129
Eva Valášková, bytem Luhačovice, Zahradní čtvrť 923
Miroslava Drndová, bytem Luhačovice, Úprkova 661
Vladislava Janíková, Dis., vedoucí správního odboru MěÚ Luhačovice
Eva Škrabalová, pracovnice sociálního odboru MěÚ Luhačovice
Věra Hřibová, pracovnice sociálního odboru MěÚ Luhačovice

/hlasování 21 pro/+
PhDr. František Hubáček
starosta městaNahoru