Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Usnesení zastupitelstva

30. 6. 2008 - Alena Hrabalová


U s n e s e n í           36/Z5/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

závěrečný účet Města Luhačovice za rok 2007, a to bez výhrad.
/hlasování 15 pro/+


U s n e s e n í           37/Z5/2008


31. 5. 2008 - Alena HrabalováU s n e s e n í           34/Z4/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace obci Pozlovice na výstavbu "Koupaliště u Luhačovické přehrady", která je přílohou dnešního...


30. 4. 2008 - Alena Hrabalová
U s n e s e n í           23/Z3/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy dnešního zápisu - ZM 3/2008 - příloha. č. 2 .
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n...


1. 4. 2008 - Alena Hrabalová
U s n e s e n í           12/Z2/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací, věcných a peněžitých darů fyzickým nebo právnickým osobám ve znění přílohy ZM 2 /2008 - příloha č. 1...


5. 2. 2008 - Alena HrabalováU s n e s e n í      1/Z1/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

r u š í

usnesení č. III/53/2003 s účinností od 24.1.2008.
/hlasování 12 pro,1 proti,1 se zdržel /+
U s n e s e n í      2/Z1/2008
Zastupitelstvo...


20. 12. 2007 - Alena HrabalováU s n e s e n í     152/Z9/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Opatření obecné povahy č. 2/2007 - změnu č. 18 ÚPN SÚ Luhačovice - plocha LS 101 - smíšené území lázeňství, které je přílohou dnešního...


30. 10. 2007 - Alena HrabalováU s n e s e n í      138/Z8/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Integrovanou rozvojovou strategii cestovního ruchu oblasti Luhačovicka.
/hlasování 17 pro/+


U s n e s e n í     139/Z8/2007
Zastupitelstvo...


30. 10. 2007 - Alena HrabalováU s n e s e n í      138/Z8/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Integrovanou rozvojovou strategii cestovního ruchu oblasti Luhačovicka.
/hlasování 17 pro/+


U s n e s e n í     139/Z8/2007
Zastupitelstvo...


14. 9. 2007 - Alena HrabalováU s n e s e n í            112/Z7/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s tajným způsobem hlasování o prodeji pozemku pod poštou, který je zařazen v programu dnešního zasedání pod bodem 5. Majetkové...


22. 6. 2007 - Alena Hrabalová


U s n e s e n í      95/Z6/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s vysíláním celého zasedání zastupitelstva na městském infokanálu, a to ze záznamu.
/hlasování 5 pro, 4 proti, 4 se zdrželi/-
Usnesení nebylo...


20. 4. 2007 - Alena Hrabalová
U s n e s e n í 89/Z5/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se zpracováním analýzy nákladů a přínosů celoročního koupání v Luhačovicích.
/hlasování 21 pro/+


U s n e s e n í 90/Z5/2007
Zastupitelstvo...


2. 4. 2007 - Alena HrabalováU s n e s e n í 60/Z4/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

volbu členů osadních výborů veřejným hlasováním.
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n í 61/Z4/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

z ř i z...


8. 2. 2007 - Alena Hrabalová

U s n e s e n í           49/Z3/2007
Zastupitelstvo město Luhačovice

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu Mgr. Beneše o průběhu přípravných prací směřujících k zapsání Luhačovic na seznam památek UNESCO a plně...


20. 12. 2006 - Alena Hrabalová


U s n e s e n í    25/Z2/2006-2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s poskytnutím zvukového i obrazového záznamu z jednání zastupitelstva města ze dne 12. 12. 2006 pro studijní účely slečny Evy Hájové, studentky...


28. 11. 2006 - Alena Hrabalová

U s n e s e n í           I/1/2006 - 2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

program dnešního ustavujícího zasedání zastupitelstva města.
/hlasování 20 pro/+

U s n e s e n í           I/2/2006-2007


Starší usnesení naleznete v archivu Luhačovické noviny

Nahoru