Volby

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje se uskuteční ve dnech 02. a 03. října 2020.

Právní předpisy

    • Zákon č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů – viz příloha
    • Vyhláška 152/2000 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb. – viz příloha
    • Přehled termínů a lhůt pro volby do zastupitelstev krajů – viz příloha

Informace pro voliče

Informace pro členy okrskových volebních komisí