Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

19. 7. 2006

V/2006


U s n e s e n í V/63/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s rozpočtovým opatřením č.10:

Volby červen 2006
Org. 6109 pol. 5901 - 179 000,- Kč
Org. 6109 pol. 5021 69 000,- Kč
Org. 6109 pol. 5137 34 000,- Kč
Org. 6109 pol. 5139 15 00...U s n e s e n í V/63/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s rozpočtovým opatřením č.10:

Volby červen 2006
Org. 6109 pol. 5901 - 179 000,- Kč
Org. 6109 pol. 5021 69 000,- Kč
Org. 6109 pol. 5137 34 000,- Kč
Org. 6109 pol. 5139 15 000,- Kč
Org. 6109 pol. 5156 1 000,- Kč
Org. 6109 pol. 5161 1 000,- Kč
Org. 6109 pol. 5164 16 000,- Kč
Org. 6109 pol. 5169 2 000,- Kč
Org. 6109 pol. 5175 6 000,- Kč
Org. 0001 pol. 5364 35 000,- Kč

Navýšení investiční akce rekonstrukce kotelny a dvora ZŠ Luhačovice o 1 250 000,- Kč
Org. 3625 pol. 6121 1 250 000,- Kč
Org. 9999 pol. 8115 1 250 000,- Kč
/hlasování 18 pro/+


U s n e s e n í V/64/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s t a n o v u j e

v souladu s § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů počet členů Zastupitelstva města Luhačovice na další volební období na 21. /hlasování 18 pro/+


Nahoru