Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Usnesení zastupitelstva

28. 11. 2006 - Alena Hrabalová

U s n e s e n í           I/1/2006 - 2007

Zastupitelstvo města Luhačovice


27. 11. 2006 - Alena HrabalováU s n e s e n í     I/1/2006 - 2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

program dnešního ustavujícího zasedání zastupitelstva města.
/hlasování 20 pro/+


U s n e s e n í    I/2/2006-2007
Zastupitelstvo...


18. 10. 2006 - Alena HrabalováU s n e s e n í VII/81/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zadání ke zpracování změny č. 18 územního plánu sídelního útvaru Luhačovice na části pozemku p.č. 2579 v k. ú. Luhačovice - plocha pro smíšené...


21. 9. 2006 - Alena HrabalováU s n e s e n í   VI/65/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s...


19. 7. 2006 - Alena Hrabalová


U s n e s e n í V/63/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s rozpočtovým opatřením č.10:

Volby červen 2006
Org. 6109 pol. 5901 - 179 000,- Kč
Org. 6109 pol. 5021 69 000,- Kč
Org. 6109 pol. 5137 34 000,- Kč
Org.


19. 7. 2006 - Alena Hrabalová

U s n e s e n í IV/30/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

závěrečný účet Města Luhačovice za rok 2005, a to bez výhrad.
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n í IV/31/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice


25. 3. 2006 - Alena Hrabalová

U s n e s e n í III/ 11 /2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočet města Luhačovice na rok 2006 ve znění přílohy dnešního zápisu - viz ZM III/2006- příloha č. 1.
/hlasování 20 pro/+


U s n e...


20. 3. 2006 - Alena Hrabalová

U s n e s e n í III/ 11 /2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočet města Luhačovice na rok 2006 ve znění přílohy dnešního zápisu - viz ZM III/2006- příloha č. 1.
/hlasování 20 pro/+


U s n e...


16. 2. 2006 - Alena Hrabalová


U s n e s e n í II/7/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s nabytím do vlastnictví koupí části pozemku p. č. 647/1 o výměře cca 720 m2 a části pozemku p. č. 647/2 o výměře cca 200 m2 vše v k. ú. Luhačovice...


1. 2. 2006 - Alena Hrabalová


U s n e s e n í I/1/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

t r v á

na usnesení č. III/11/1993 a usnesení č. VI/93/2004 o úplatném nabytí pozemků v lokalitě "Loska".
/hlasování 17 pro/+
Jedná se o pozemky v lokalitě "Loska" -...


30. 12. 2005 - Alena Hrabalová


U s n e s e n í VI/98/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 14/2005, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Luhačovice ve znění, které je přílohou...


9. 11. 2005 - Alena Hrabalová


U s n e s e n í V/92/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s podáním žádosti o dotaci z dotačního titulu - Operační program Infrastruktura, opatření 3.4. Zlepšování environmentální infrastruktury, B - Rekultivace...


29. 9. 2005 - Alena Hrabalová


U s n e s e n í IV/63/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

změnu č. 1 ÚPN sídelního útvaru Luhačovice, část Kladná Žilín a Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2005 o závazných částech změny č. 1 ÚPN sídelního...


22. 7. 2005 - Ing. Ladislav Čapek

U s n e s e n í III/38/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

změnu územního plánu č. 11 sídelního útvaru Luhačovice a Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2005 o závazných částech změny č. 11 ÚPN sídelního útvaru...


12. 5. 2005 - Alena Hrabalová

 

U s n e s e n í II/26/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o partnerství mezi statutárním městem Zlín a městem Luhačovice v rámci projektu "Rozvoj cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice...


Starší usnesení naleznete v archivu Luhačovické noviny

Nahoru