Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

20. 4. 2007

5./2007
U s n e s e n í 89/Z5/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se zpracováním analýzy nákladů a přínosů celoročního koupání v Luhačovicích.
/hlasování 21 pro/+


U s n e s e n í 90/Z5/2007
Zastupitelstvo města Luhačo...

U s n e s e n í 89/Z5/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se zpracováním analýzy nákladů a přínosů celoročního koupání v Luhačovicích.
/hlasování 21 pro/+


U s n e s e n í 90/Z5/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se zařazením předložených projektových záměrů do Integrované rozvojové strategie města Luhačovice pro období 2007 - 2013, včetně Integrované rozvojové strategie cestovního ruchu v oblasti Luhačovicka.
/hlasování 21 pro/+


U s n e s e n í 91/Z5/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

záměr výstavby letního koupaliště v oblasti Luhačovické přehrady a jeho následného provozování městem Luhačovice. Celková hodnota díla bude do 50 mil. Kč, včetně DPH.
/hlasování 19 pro, 1 proti, 1 se zdržel/+


U s n e s e n í 92/Z5/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

r u š í

usnesení Zastupitelstva města Luhačovice č. III/45/2005 ze dne 30. 6. 2005.
/hlasování 21 pro/+U s n e s e n í 93/Z5/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 2

Daň z příjmu právnických osob za obec
org. 0006 pol. 1122 + 3 720 tis. Kč
org. 3604 pol. 5362 + 3 720 tis. Kč

Oprava chodníku v ul. Solné / zámková dlažba /, výdaje kryty výběrem poplatku a prodejem plynovodu ul. Slunná
org. 3604 pol. 5171 + 570 tis. Kč
org. 3604 pol. 2139 + 150 tis. Kč
org. 0006 pol. 1343 + 340 tis. Kč
org. 0006 pol. 3112 + 80 tis. Kč

/hlasování 21 pro/+


U s n e s e n í 94/Z5/2007
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy se Zlínským krajem o partnerství při jednotném pořízení a správě Územně analytických podkladů na území Zlínského kraje a společném postupu zadavatelů uzavření smlouvy se Zlínským krajem.
/hlasování 21 pro/+


Nahoru