Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Územní studie

ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ

Územní studie

Výkresy

Vizualizace

Průzkum dendrologie

 

ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE MASARYKOVA

Územní studie

Výkresy

Vizualizace

Průzkum dendrologie

 

ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE ZAHRADNÍ ČTVRŤ

Územní studie

Výkresy

Vizualizace

Průzkum dendrologie

 

ÚZEMNÍ STUDIE LUHAČOVICE US7 - LOKALITA BI17 

 

Průvodní zpráva

B.1.1_ŠIRŠÍ VZTAHY

B.1.2_VÝŘEZ ÚPD

B.1.3_MAJETKOVÉ VZTAHY

B.1.4_ORTOFOTOMAPA

B.1.5_STÁVAJÍCÍ TECH.INFRASTRUKTURA A

B.2.1_celková_situace

B.2.2_prostorové_uspořádání

B.2.3 řez územím

B.2.4_MAJETKOVÉ VZTAHY DOTČENÉ NÁVRHEM

B.2.5_DOPRAVNÍ SITUACE

B.2.6_energetická situace

B.2.7_voda_kanál_plyn

B.2.8_ULIČNÍ DETAIL - TRASA A, OBYTNÁ ZÓNA

B.2.9_PŘÍČNÝ ŘEZ ULIČNÍM P

B.2.10 zákres

 

Územní studie - lokalita B12 (Slunná II) Luhačovice

 

Průvodní zpráva[PDF, 138kB]

Situace širších vztahů [PDF, 478 kB]

Ortofotomapa lokality [PDF, 4,414 MB]

Majetkové vztahy [PDF, 1,276 MB]

Stávající technická infrastruktura a nápojná místa [PDF, 2,150 MB]

Celková situace [PDF, 6,914 MB]

Prostorové uspořádání území [PDF, 386 kB]

Řezy územím [PDF, 478 kB]

Dopravní situace [PDF, 4,414 MB]

Dopravní situace - variantní řešení [PDF, 1,276 MB]

Energetická situce [PDF, 2,150 MB]

Vodohospodářská situce [PDF, 6,914 MB]

Uliční detail [PDF, 386 kB]

Řezy uličním profilem [PDF, 478 kB]

Zákres 3D lokality[PDF, 4,414 MB]

Zákres 3D lokality [PDF, 4,414 MB]

Zákres 3D lokality[PDF, 4,414 MB]

 

 

Územní studie - lokalita L-B06 (Štěpnice) Luhačovice

 

Průvodní zpráva [PDF, 232.9 kB]

Situace širších vztahů [PDF, 283.7 kB]

Polohopis a výškopis - stav [PDF, 1.06 MB]

Zpevněné plochy [PDF, 1.34 MB]

Parcelace pozemků [PDF, 1.26 MB]

Osazení objektů [PDF, 1.53 MB]

Kanalizace [PDF, 1.13 MB]

Vodovod [PDF, 1.09 MB]

Plynovod [PDF, 1.09 MB]

Elektro NN [PDF, 1.11 MB]

Komplexní návrh [PDF, 1.69 MB]

ez 1 [PDF, 238.7 kB]

 

Územní studie - lokalita L-B01 (Slunná I) Luhačovice

 

Úvodní údaje [PDF, 128 kB]

Průvodní zpráva[PDF, 138kB]

Situace širších vztahů [PDF, 478 kB]

Ortofotomapa lokality [PDF, 4,414 MB]

Koordinační situace lokality [PDF, 1,276 MB]

Dopravní situace lokality [PDF, 2,150 MB]

Schematický řez - Vizualizace [PDF, 6,914 MB]

Schematický řez napojení RD na komunikaci [PDF, 386 kB]

 

 ÚZEMNÍ STUDIE LUHAČOVICE US2 - LOKALITY BI9, BI10, K172, D173, T*78 A DS77 (11/2018)

 Textová část

Grafická část:

Širší vztahy

Urb. řešení

Infrastruktura

Vlast. vztahy

Vytyč. schéma

Etapizace

Ortofoto

Vizualizace

 

ÚZEMNÍ STUDIE POZLOVICE - LOKALITA 10 (POD PODHRADÍM) (07/2018)

Textová část

Grafická část: 

Širší vztahy

Urb. řešení

Infrastruktura

Vlast. vztahy

Vytyč. schéma

Etapizace

Ortofoto

 

ÚZEMNÍ STUDIE POZLOVICE - LOKALITA BI 22 HUMNA

Textová část

Širší vztahy

Urbanistické řešení

Dopravní a technická infrastruktura 

Výkres vlastnických vztahů

Vytyčovací schéma

Zákres do leteckého snímku

 

ÚZEMNÍ STUDIE POZLOVICE - LOKALITA BI  HUMNA

Textová část

Širší vztahy

Urbanistické řešení

Dopravní a technická infrastruktura 

Výkres vlastnických vztahů

Vytyčovací schéma

Zákres do leteckého snímku

 

ÚZEMNÍ STUDIE POZLOVICE ÚS 4- LOKALITA BI18

Textová část

Textová část - příloha

Širší vztahy

Urbanistické řešení

Dopravní a technická infrastruktura 

Výkres vlastnických vztahů

Vytyčovací schéma

Zákres do leteckého snímku

Vizualizace

Etapizace

Nahoru