Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Usnesení zastupitelstva

10. 11. 2010 - Lucie Suchánková

Výpis usnesení
z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného dne 10. 11. 2010


U s n e s e n í 1/Z1/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

program 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Luhačovice.
/hlasov


8. 10. 2010 - Lucie Suchánková

Výpis usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného dne 30. 9. 2010
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000...


9. 9. 2010 - Lucie Suchánková

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.


U s n e s e n í 61/Z4/2010
Zastupitelstvo...


1. 7. 2010 - Lucie Vebrová

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.


U s n e s e n í     44/Z3/2010
Zastupitelstvo...


18. 5. 2010 - Lucie Vebrová

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.U s n e s e n í     25/Z2/2010
Zastupitelstvo...


16. 3. 2010 - Lucie Vebrová

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.


U s n e s e n í      1/Z1/2010


21. 12. 2009 - Lucie Vebrová

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.U s n e s e n í    126/Z7/2009
Zastupitelstvo...


12. 11. 2009 - Lucie Vebrová

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

U s n e s e n í    107/Z6/2009
Zastupitelstvo...


18. 9. 2009 - Lucie Vebrová

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.


U s n e s e n í    81/Z5/2009


2. 7. 2009 - Lucie Vebrová

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

U s n e s e n í     49/Z4/2009


30. 4. 2009 - Lucie Vebrová


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.


U s n e s e n í     34/Z3/2009
Zastupitelstvo...


13. 3. 2009 - Lucie Vebrová

U s n e s e n í     11/Z2/2009
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtový výhled na roky 2009 - 2020 ve znění viz. ZM 2/2009 - příloha č. 1
/hlasování 17 pro, 2 se zdrželi/+


U s n e s e n í     12/Z2/2009


5. 2. 2009 - Lucie Vebrová

U s n e s e n í     1/Z1/2009
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

úhradu faktury č. 4909000010 ve výši 118.733,50 Kč - oprava záložního zdroje na radnici.
/hlasování 16 pro, 1 se zdržel/+


U s n e s e n í     ...


19. 12. 2008 - Lucie Vebrová

U s n e s e n í 107/Z8/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s ch v a l u j e

rozpočtové provizorium na rok 2009 ve znění:
Rozpočtové provizorium pro rok 2009
Rozpočtové provizorium bude upravovat hospodaření města Luhačovice v...


31. 10. 2008 - Lucie Vebrová

U s n e s e n í 83/Z7/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

p o v ě ř u j e

starostu města Luhačovice jednáním s Lázněmi Luhačovice, a.s. o převodu lázeňského areálu do majetku města Luhačovice nebo do dlouhodobého pronájmu...


Starší usnesení naleznete v archivu Luhačovické noviny

Nahoru