Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Právní úprava

  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel osobně nebo pověřená osoba na základě písemného souhlasu žadatele, ověřeného  příslušným orgánem

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října 543, dveře č. 301 a č. 004,
Marie Maršovská, tel. 577 197 426, marsovska@luhacovice.eu
Danuše Machů, tel. 577 197 405, machu@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

  • Žádost
  • Občanský průkaz
  • Písemný souhlas žadatele ověřený příslušným orgánem – pouze v případě zastoupení

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K dispozici v MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, dveře č. 301 a č. 004 nebo ke stažení zde www.mesto.luhacovice.eu/3797

Žádost o výpis z bodového hodnocení řidiče
Žádost o výpis z bodového hodnocení řidiče

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek 15 Kč za první stranu a 5 Kč za každou další započatou stranu. Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny všechny podmínky, výpis je vydán na počkání.

Poznámka

Výpis z bodového hodnocení lze získat taktéž na pracovištích Czech POINTu, například na obecních a krajských úřadech, vybraných pracovištích České Pošty, zastupitelských úřadech, kancelářích Hospodářské komory a také v kancelářích notářů.

Poslední aktualizace

27.09.2023

Nahoru