Výpis z bodového hodnocení řidiče

Základní informace k životní situaci - Výpis z bodového hodnocení řidiče

Právní úprava

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel osobně nebo pověřená osoba na základě písemného souhlasu žadatele, ověřeného  příslušným orgánem

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října 543, dveře č. 108 a č. 002,

Marie Maršovská, tel. 577 197 426, marsovska@luhacovice.eu
Danuše Machů, tel. 577 197 405, machu@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

Žádost,

Občanský průkaz

Písemný souhlas žadatele ověřený příslušným orgánem – pouze v případě zastoupení

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

www.mesto.luhacovice.cz/3797

Žádost o výpis z bodového hodnocení řidiče [PDF, 25kB]

Žádost o výpis z bodového hodnocení řidiče [PDF, 111 kB]

K dispozici v MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, dveře č. 108 a č. 002 nebo ke stažení zde

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek 15 Kč za první stranu a 5 Kč za každou další započatou stranu. Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny všechny podmínky, výpis je vydán na počkání.

Poznámka

Výpis z bodového hodnocení lze získat taktéž na pracovištích Czech POINTu, například na obecních a krajských úřadech, vybraných pracovištích České Pošty, zastupitelských úřadech, kancelářích Hospodářské komory a také v kancelářích notářů.

Poslední aktualizace

04.09.2018