Zrušení podmínění řidičského oprávnění

Základní informace k životní situaci - Zrušení podmínění řidičského oprávnění

Právní úprava

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel osobně nebo zástupce na základě plné moci žadatele

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října 543, dveře č. 108

Marie Maršovská, tel. 577 197 426, marsovska@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

Žádost

Občanský průkaz

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vydaný posuzujícím lékařem, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30  dní

Plná moc – pouze v případě zastoupení

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis „Žádost o zrušení podmínění řidičského oprávnění"

K dispozici v  MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, dveře č. 108  nebo ke stažení zde

www.mesto.luhacovice.cz/3797

Žádost o zrušení podmínění řidičského oprávnění [DOC, 25 kB]

Žádost o zrušení podmínění řidičského oprávnění [PDF, 129 kB]

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

Lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny všechny podmínky, rozhodnutí je vydáno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Poznámka

Žádost lze podat, pokud pominuly důvody pro podmínění řidičského oprávnění, např. osoba nemusí při řízení motorového vozidla již používat dioptrické brýle.

Poslední aktualizace

29.6.2011