Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Mezinárodní řidičský průkaz je doplňkovým dokladem k národnímu řidičskému průkazu. Vydávají se dva typy mezinárodních řidičských průkazu podle úmluvy o silničním provozu a to vzor podle vídeňské Úmluvy a vzor podle ženevské Úmluvy. Mezinárodní ŘP neopravňuje k řízení vozidel na území ČR.

Právní úprava

  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Vyhláška č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů ve znění pozdějších předpisů
  • Úmluva o silničním provozu z Vídně (1968), Úmluva o silničním provozu ze Ženevy (1949)

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost je možné podat pouze osobně.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října, dveře č. 004,
Danuše Machů, tel. 577 197 405, machu@luhacovice.eu nebo kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Jaké doklady je nutné předložit

  • žádost
  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz)
  • stávající řidičský průkaz
  • 1 x fotografie o rozměrech 3,50 x 4,50 cm aktuální a odpovídající podobě žadatele v době podání žádosti

Převzetí řidičského průkazu

Mezinárodní řidičský průkaz si žadatel musí převzít osobně.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost na MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, dveře č. 004 nebo ke stažení zde www.mesto.luhacovice.eu/3797

Vzor žádosti: Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek 50 Kč lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice

Lhůty pro vyřízení

Zpravidla na počkání

Poslední aktualizace

27.09.2023

Nahoru