Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Vrácení řidičského oprávnění pozbytého v důsledku zdravotní nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel

Právní úprava

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel osobně nebo zástupce na základě plné moci žadatele

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října 543, dveře č. 301
Marie Maršovská, tel. 577 197 426, marsovska@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

  • Žádost
  • Občanský průkaz
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30  dní
  • Doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel * zařazených do skupiny  řidičského oprávnění, o jehož vrácení je žádáno, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní. Tento doklad se předkládá pouze v případě, pokud od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než 3 roky.
  • Plná moc – pouze v případě zastoupení

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis „Žádost o vrácení řidičského oprávnění ze zdravotních důvodů"

K dispozici v  MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, dveře č. 301 nebo ke stažení zde www.mesto.luhacovice.eu/3797

Žádost o vrácení řidičského oprávnění ze zdravotních důvodů
Žádost o vrácení řidičského oprávnění ze zdravotních důvodů 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

Lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny všechny podmínky, rozhodnutí je vydáno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Poznámka

* Doklad o odborné způsobilosti získá žadatel od autoškoly po přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel před zkušebním komisařem.

Poslední aktualizace

24.09.2020

Nahoru