Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Výpis z evidenční karty řidiče

Slouží k výdeji a výpisu dat z registru řidičů. Výpis z evidenční karty řidiče obsahuje údaje o řidiči, řidičském oprávnění, záznamy o přestupcích apod.

Právní úprava

  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel osobně nebo pověřená osoba na základě ověřené plné moci

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října, dveře č. 004 a č. 301
Danuše Machů, tel. 577 197 405, machu@luhacovice.eu
Marie Maršovská, tel. 577 197 426, marsovska@luhacovice.eu nebo kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností a pracovištích Czech POINT

Jaké doklady je nutné předložit

  • žádost
  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz)
  • písemný souhlas žadatele ověřený příslušným orgánem – pouze v případě zastoupení

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost na MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, dveře č. 301 a č. 004 nebo ke stažení zde www.mesto.luhacovice.eu/3797

Vzor žádosti: Žádost o výpis z evidenční karty řidiče

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek 30 Kč za první stranu a 10 Kč za každou další započatou stranu. Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,

Lhůty pro vyřízení

Výpis je vydán na počkání

Poslední aktualizace

22.02.2024

Nahoru