Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Výpis z evidenční karty řidiče

Základní informace k životní situaci - Výpis z evidenční karty řidiče

Slouží k výdeji a výpisu dat z registru řidičů. Poskytuje se pouze fyzické osobě, pokud jde o údaje o ní vedené. Žádost se podává na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu.

Právní úprava

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost je možné podat osobně nebo v zastoupení na základě ověřené plné moci.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října, dveře č. 02,

Danuše Machů, tel. 577 197 405, machu@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

Tiskopis: Žádost o výpis z evidenční karty řidiče

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost, na MěÚ Luhačovice, odbor dopravy

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče [DOC, 25 kB]

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče [PDF, 129 kB]

Jaké jsou poplatky

Správní poplatek 15 Kč za první stranu a 5 Kč za každou další započatou stranu. Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

30 kalendářních dní, ale zpravidla na počkání

Poslední aktualizace

04.09.2018

Nahoru