Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče

Základní informace k životní situaci – Vydání profesní způsobilosti řidiče

Vydává se řidičům z povolání, kteří úspěšně absolvovali zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a přezkoušení. Musí ji mít každý řidič, který je držitelem řidičského oprávnění skupiny C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D a D + E a vykonává řízení vozidla jako výdělečnou činnost. Profesní způsobilosti řidiče se vyznačuje do řidičského průkazu.  Cizinci, kteří nevlastní řidičský průkaz ČR se vydává samostatný doklad - průkaz profesní způsobilosti řidiče.  

Právní úprava

  • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Osobně řidič, který je povinen účastnit se zdokonalování odborné způsobilosti.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října, dveře č. 004
Danuše Machů, tel. 577 197 405, machu@luhacovice.eu

nebo kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Jaké doklady je nutné předložit

  • platný doklad totožnosti žadatele
  • platný řidičský průkaz
  • potvrzení o absolvování pravidelného školení v plném rozsahu
  • vstupním školení v případě vydání prvního PZŘ, potvrzení o absolvování vstupního školení  "o absolvované výuce a výcviku" a potvrzení o vykonané zkoušce a protokol o zkoušce v období 6 měsíců před podáním žádosti

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost se předem nevypisuje – je vytisknuta ze systému registru řidičů, kdy po kontrole údajů uvedených v této žádosti, žadatel žádost a údaje v ní uvedené stvrzuje svým podpisem. Obsahem vytištěné žádosti je i fotografie a digitalizovaný podpis. Fotografie se použije z evidence OP či pasů, případně budete vyfoceni na přepážce.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek 200 Kč        

Zrychlená lhůta 700 Kč - lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice

Lhůty pro vyřízení

  • 20 dnů
  • 5 pracovních dnů – zrychlená lhůta

Poslední aktualizace

22.02.2024

Nahoru