Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu

Držitel řidičského průkazu je povinen neprodleně nahlásit jeho ztrátu, odcizení nebo poškození.

Právní úprava

  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává držitel řidičského průkazu osobně.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října, dveře č. 004,
Danuše Machů, tel. 577 197 405, machu@luhacovice.eu nebo kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Jaké doklady je nutné předložit

  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz)
  • stávající řidičský průkaz (vztahuje se k oznámení poškození)
  • případně další podklady vztahující se k oznámení ztráty nebo odcizení

Vystavení náhradního dokladu

Obecní úřad na počkání vyhotoví náhradní doklad „ Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP", který má platnost 30 dnů, ale platí pouze k řízení motorových vozidel na území ČR.

Převzetí řidičského průkazu

Řidičský průkaz se přebírá osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě ověřené plné moci. Při převzetí nového řidičského průkazu se odevzdá náhradní doklad „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP".

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost se předem nevypisuje - je vytisknuta ze systému registru řidičů, kdy po kontrole údajů uvedených v této žádosti, žadatel žádost a údaje v ní uvedené stvrzuje svým podpisem. Obsahem vytištěné žádosti je i fotografie a digitalizovaný podpis. Fotografie se použije z evidence OP či pasů, případně budete vyfoceni na přepážce.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek 200 Kč        

Zrychlená lhůta 700 Kč – lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice

Lhůty pro vyřízení

20 dnů
5 pracovních dnů – zrychlená lhůta

Poslední aktualizace

27.09.2023

Nahoru