Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Paměťová karta řidiče do digitálního tachografu

Základní informace k životní situaci - Paměťová karta řidiče do digitálního tachografu

Paměťová karta řidiče do digitálního tachografu se vydává řidiči, který hodlá řídit vozidlo vybavené záznamovým zařízením (digitální tachograf) a je držitelem příslušného řidičského oprávnění pro řízení takového vozidla. Paměťová karta slouží k provádění záznamů o pracovní době, tedy o dodržování stanovených dob řízení, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku jednotlivých řidičů.

Je vydávaná na 5 let a je vázaná na číslo řidičského průkazu. Žádost se podává na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu.

Právní úprava

Nařízení Rady ES 3821/85, o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění novel zejména Nařízení č. 2135/199/ a Nařízení č. 1360/20
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost je možné podat pouze osobně.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října, dveře č. 02,

Danuše Machů, tel. 577 197 405, machu@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

- doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas včetně platného dokladu o pobytu)

- stávající paměťová karta do DT

- žádost

Převzetí paměťové karty

Paměťová karta se přebírá osobně.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost, na MěÚ Luhačovice, odbor dopravy

www.mesto.luhacovice.cz/3797

Vzor žádosti:Žádost o vydání paměťové karty řidiče

Pravidla nakládání s paměťovou kartou

Jaké jsou poplatky

Správní poplatek 700 Kč

Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

15 dnů

Poslední aktualizace

30.6.2011

Nahoru