Kácení dřevin rostoucích mimo les na obecním pozemku

Základní informace k životní situaci - Kácení dřevin rostoucích mimo les na obecním pozemku

Požadavek na pokácení dřeviny rostoucí na pozemku ve vlastnictví Města Luhačovice. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů, po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Kácení se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Žadatel musí kácení dřeviny řádně zdůvodnit. V případě oprávněného požadavku a souhlasu vlastníka pozemku – odboru správy majetku Města Luhačovice je zahájeno správní řízení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podává nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku Města Luhačovice.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí, Masarykova 137, 1. patro
Mgr. Eva Knitlová, tel. 577 197 442, knitlova@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 13:00 do 17:00 h, mimo úřední dny po předchozí telefonické dohodě.

Jaké doklady je nutné předložit

Žádost se specifikací dřevin, které mají být pokáceny, zejména jejich druh, počet, obvod kmene ve výši 130 cm nad zemí, velikost plochy keřů včetně situačního nákresu .

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je k dispozici na odboru životního prostředí. www.mesto.luhacovice.eu/3799

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Vlastník pozemku – Město Luhačovice, odbor správy majetku.

Poslední aktualizace

03.09.2020

Právní úprava

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Související právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb.