Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les 15 dní předem

Základní informace k životní situaci – Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les 15 dní předem

Na základě předchozího písemného oznámení lze kácet jen v zákonem stanovených případech (§ 8 odst. 2 Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992), oznámení o kácení 15 předem lze použít k:

k odstraňování dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, kácení z pěstebních důvodů, tj. obnova porostu nebo výchovná probírka porostů (oznámit nejméně 15 dnů předem). Kácení se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník pozemku nebo jeho zplnomocněný zástupce.

Na kterém pracovišti lze jednat, konzultovat

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice je pro řešení situace příslušným orgánem MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí, Masarykova 137, kanc. č. 114 (1. patro), Ing. Zdeňka Bernátková,  tel. 577 197 442, bernatkova@luhacovice.eu.

Konzultace v úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 13:00 do 17:00 h, v mimoúřední dny po předchozí telefonické dohodě (tel.: 577 197 442).

Výjimku tvoří části, které leží na území CHKO Bílé Karpaty – v těch případech je příslušným orgánem Regionální pracoviště správy CHKO Bílé Karpaty https://bilekarpaty.ochranaprirody.cz/o-sprave-chko-a-krajskem-stredisku/

Jaké doklady je nutné předložit

Souhlas s kácením všech spoluvlastníků pozemku, případně plnou moc k zastupování vlastníků.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář, podejte osobně v úředních dnech nebo písemně na hlavní budovu městského úřadu na podatelně, Nám. 28. října 543, 76326. Formulář je k dispozici na odboru životního prostředí: https://www.mesto.luhacovice.eu/3799-odbor-zivotniho-prostredi

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení

30 dní, 60 dní ve složitých případech (dle § 71 Správního řádu zákon č. 250/2004 Sb.)

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Všichni spoluvlastníci pozemku, na kterém předmětné dřeviny rostou.

Poslední aktualizace

05.10.2020

Právní úprava

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; vyhláška 189/2013 O ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Související právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Nahoru