Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Žádost o vyhlášení dřeviny památným stromem

Základní informace k životní situaci – Žádost o vyhlášení dřeviny památným stromem

Orgán ochrany přírody může mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí vyhlásit rozhodnutím za památné stromy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Podnět k zahájení řízení může podat vlastník pozemku, na kterém předmětná dřevina roste. Informaci o výskytu významného stromu vhodného k vyhlášení může podat každý občan.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí, Masarykova 137, 1. patro
Ing. Zdeňka Bernátková, tel. 577 197 442, bernatkova@luhacovice.eu.

V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 13:00 do 17:00 h, mimo úřední dny po předchozí telefonické dohodě.

Jaké doklady je nutné předložit

Podání podnětu k zahájení řízení nebo podání informace o výskytu památného stromu.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář není předepsán.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

V případné řízení o vyhlášení památného stromu jsou účastníky řízení: vlastníci pozemku na němž dřevina roste, přihlášená občanská sdružení případně obec na jejímž katastrálním území se dřevina nachází

Poslední aktualizace

03.09.2020

Právní úprava

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Související právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb.

Nahoru