Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

14. 11. 2014

1/2014-2018

Výpis usnesení z 1. zasedání  Zastupitelstva města Luhačovice 2014-2018 konaného 06.11.2014

Protokol o hlasování


U s n e s e n í     1/Z1/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

vedení tohoto ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Luhačovice podle Jednacího řádu Zastupitelstva města Luhačovice schváleného 09.12.2010.

/hlasování 21 pro/+

 

U s n e s e n í     2/Z1/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

program 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Luhačovice.

/hlasování 21 pro/+

 

U s n e s e n í     3/Z1/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

z v o l i l o

volební a návrhovou komisi ve složení: předseda Ing. Karel Zicha, členové Ing. Martin Plášek a Mgr. Eva Tomalová.            

/hlasování 21 pro/+

 

U s n e s e n í     4/Z1M/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s t a n o v u j e

pro volební období let 2014–2018 dva dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva, a to starostu a místostarostu.

/hlasování 21 pro/+

 

U s n e s e n í     5/Z1/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s t a n o v u j e

pro volební období let 2014–2018 počet členů Rady města Luhačovice na sedm.

/hlasování 21 pro/+

 

U s n e s e n í     6/Z1/2014-2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s t a n o v u j e,

že se volba starosty, místostarosty, členů rady města, předsedů a členů výborů uskuteční tajným hlasováním.

/hlasování 21 pro/+

 

U s n e s e n í     7/Z1/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

z v o l i l o

starostkou města Luhačovice pro volební období let 2014–2018 Ing. Bc. Marii Semelovou, bytem Luhačovice, Nádražní 144.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     8/Z1/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

z v o l i l o

místostarostou města Luhačovice pro volební období let 2014–2018 Radomila Kopa, bytem Luhačovice, Družstevní 92.

/hlasování 13 pro/+

 

U s n e s e n í     9/Z1/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice     

z v o l i l o

Radu města Luhačovice pro volební období let 2014–2018 ve složení:

Stanislav Duháň                                                 20 hlasů

Ing. Marian Ležák                                               16 hlasů

Mgr. Roman Lebloch                                          15 hlasů

Bc. Zdeněk Červenka                                         12 hlasů

David Ruman                                                     12 hlasů

 

U s n e s e n í     10/Z1/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

 

z ř i z u j e

 

výbory kontrolní, finanční a výbor pro občanské záležitosti.

/16 pro, 1 proti, 3 se zdrželi/+

 

 

U s n e s e n í     11/Z1/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice     

z v o l i l o

Mgr. Mgr. Přemysla Janíka předsedou kontrolního výboru Zastupitelstva města Luhačovice.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     12/Z1/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice     

z v o l i l o

kontrolní výbor Zastupitelstva města Luhačovice pro volební období let 2014–2018 ve složení: Mgr. Luďka Mejzlíková, Mgr. Aleš Vymětalík, Mgr. Radek Bednařík, Mgr. Eva Tomalová.

 

U s n e s e n í     13/Z1/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice     

z v o l i l o

Roberta Kolaříka předsedou finančního výboru Zastupitelstva města Luhačovice.

/hlasování 20 pro/+

 

U s n e s e n í     14/Z1/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice     

z v o l i l o

finanční výbor Zastupitelstva města Luhačovice pro volební období let 2014–2018 ve složení: Ing. Roman Dostálek, Ing. Jaroslav Hubáček, Josef Michálek, Mgr. Lenka Semelová DiS, Martin Plášek ml., Mgr. Luděk Olejník.

 

U s n e s e n í     15/Z1/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice     

z v o l i l o

Mgr. Zdenku Pančochovou předsedkyní výboru pro občanské záležitosti Zastupitelstva města Luhačovice.

/hlasování 20 pro/+

 

U s n e s e n í     16/Z1/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice     

z v o l i l o

výbor pro občanské záležitosti Zastupitelstva města Luhačovice pro volební období let 2014–2018 ve složení: Bc. Silvie Beblavá, Bc. Hana Peňázová, Ivana Slováková, Eva Valášková.

 

U s n e s e n í     17/Z1/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice     

s c h v a l u j e

od 01.12.2014 výši měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů takto:

člen rady                                       1.800 Kč

předseda komise, výboru                900 Kč

člen zastupitelstva                           600 Kč 

měsíční odměna náleží podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna,

a peněžité plnění fyzickým osobám, které jsou členy výborů a komisí a nejsou členy zastupitelstva města za každou účast na jednání výborů a komisí 200 Kč s výjimkou zaměstnanců města.

/hlasování 13 pro, 2 proti, 4 se zdrželi/+

 

Ing. Bc. Marie Semelová v. r.

starostka města

Za správnost vyhotovení:

Bc. Lucie Suchánková

asistentka starostky

Luhačovice 14.11.2014

Nahoru