Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

1. 2. 2006

I./2006


U s n e s e n í I/1/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

t r v á

na usnesení č. III/11/1993 a usnesení č. VI/93/2004 o úplatném nabytí pozemků v lokalitě "Loska".
/hlasování 17 pro/+
Jedná se o pozemky v lokalitě "Loska" - viz. ZM I/2006 - příloha č. 1.U s n e s e n í I/1/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

t r v á

na usnesení č. III/11/1993 a usnesení č. VI/93/2004 o úplatném nabytí pozemků v lokalitě "Loska".
/hlasování 17 pro/+
Jedná se o pozemky v lokalitě "Loska" - viz. ZM I/2006 - příloha č. 1.


U s n e s e n í I/2/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji pozemku p. č. 813 o výměře 419 m2 v k. ú. Luhačovice LS ROYAL Mariánské Lázně, a. s., Lesní 345/5, Mariánské Lázně za cenu 300,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 17 pro/+
Jedná se o pozemek vedle parkoviště Sanatoria MIRAMARE - viz. ZM I/2006- příloha č. 2.


U s n e s e n í I/3/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 1865/1 o výměře cca 700 m2, části pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr p. č. 1867/1 o výměře 675 m2 a části pozemku p. č. 1867/2 o výměře cca 1.895 m2, vše v k. ú. Luhačovice firmě VAVRYS CZ s. r. o. za cenu 500,- Kč/m2 včetně úhrady nákladů spojených s převodem.
/hlasování 17 pro, 1 se zdržel/+
Jedná se o pozemky vedle prodejny Diskont Plus - viz. ZM I/2006 - příloha č. 3.

U s n e s e n í I/4/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s podáním projektu "Rozvojové partnerství v cestovním ruchu v oblasti Luhačovicka" v rámci Grantového schématu podporujícího regionální a místní služby cestovního ruchu pro veřejné subjekty ve Zlínském kraji, který je přílohou dnešního zápisu - viz ZM I/2006 - příloha č. 4. Partnery jsou Zlínský kraj, obec Pozlovice, Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE s.r.o. a Lázně Luhačovice a. s.
/hlasování 16 pro, 2 se zdrželi/+


U s n e s e n í I/5/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s podáním žádosti o dotaci z programu Podpora rozvoje cestovního ruchu a lázeňství, na Ministerstvo pro místní rozvoj, na výstavbu tenisového kurtu v areálu Sportovního centra Radostova Luhačovice a nákup víceúčelového komunálního stroje.
/hlasování 15 pro, 3 se zdrželi/+U s n e s e n í I/6/2006
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s podáním žádosti o dar z Nadace Duhová energie ve výši 2 mil,. Kč na vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem v areálu Sportovního centra Radostova Luhačovice.
/hlasování 17 pro, 1 se zdržel/+


Ing. Bohuslav Marhoul

starosta města
Nahoru