Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Koordinované závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby

Základní informace k životní situaci – Koordinované závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby

Výzva příslušného stavebního úřadu stavebníkovi, aby doložil koordinované závazné stanovisko dotčených odborů města Luhačovice k projektové dokumentaci stavby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stavebník, popř. jím plnou mocí zmocněný zástupce (projekční kancelář atd.)

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor stavební, nám. 28.října 543
Josef Skovajsa, tel. 771 139 842, skovajsa@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 13:00 do 17:00 h, mimo úřední dny po předchozí telefonické dohodě.

Jaké doklady je nutné předložit

Žádost musí být doplněna projektovou dokumentací záměru, k němuž má být vydáno stanovisko.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání koordinovaného stanoviska
Žádost o vydání koordinovaného stanoviska

Jaké jsou poplatky

Bez poplatků

Lhůty pro vyřízení

Obvykle 60 dnů

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Stavebník.

Poslední aktualizace

03.09.2020

Právní úprava

  • zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
  • zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
  • zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  • zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
  • zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Jaké jsou související předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Nahoru