Nastavení cookies

Zde můžete nastavit používání souborů cookies podle vlastních preferencí.

Technické cookies

jsou nezbytné pro správné fungování webu. Technické cookies musí být vždy aktivní (nelze je individuálně deaktivovat), proto se pro jejich využívání souhlas neuděluje.

Analytické cookies

nám umožňují porozumět, jak web využíváte, abychom jej mohli zlepšovat. Analytické cookies umožňují měření výkonu webu (počtu návštěv a zdrojů návštěvnosti). Takto získaná data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů ukazujících na konkrétního uživatele.

Personalizované cookies

ukládají informace o Vašem osobním nastavení webu. Personalizované cookies potřebujeme k tomu, abychom přizpůsobili web a jeho chování co nejvíce Vašim potřebám a zájmům.

Reklamní cookies

nastavují prostřednictvím tohoto webu naši reklamní partneři. Reklamní cookies nám umožňují zobrazovat takový obsah, který bude zajímavý a užitečný právě pro Vás.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Stanovisko, závazné stanovisko (koordinované stanovisko, koordinované závazné stanovisko), vyjádření

Základní informace k životní situaci - Stanovisko, závazné stanovisko (koordinované stanovisko, koordinované závazné stanovisko), vyjádření

Dotčeným orgánem státní správy na úseku silničního hospodářství je odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon").

V působnosti správního obvodu Města Luhačovice jako obce s rozšířenou působností a Městského úřadu Luhačovice jako obecní úřadu s rozšířenou působností silniční správní úřad, s odvoláním na ustanovení § 40 odst. 4 písm. c) zákona o pozemních komunikacích, uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení.

Je-li dotčeným orgánem podle zvláštních právních předpisů tentýž orgán veřejné správy (Městský úřad Luhačovice), vydává koordinované stanovisko nebo koordinované závazné stanovisko,zahrnující požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které hájí. V působnosti Městského úřadu Luhačovice je k vydání koordinovaného stanoviska nebo koordinovaného závazného stanoviska příslušný odbor životního prostředí.

Vyjádření se vydává ve všech ostatních případech zde neuvedených.

Právní úprava

    • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
    • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Související právní předpisy

    • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává ten, v jehož zájmu je vyřízení předmětného dokumentu (územní plán, územní studie, územní řízení, projektové dokumentace.

Na kterém pracovišti lze jednat

Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy – silniční správní úřad, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

(v případě nepřítomnosti Bc. Jiří Černobila, tel. 577 197 400, cernobila@luhacovice.eu)

Upozornění: V případě koordinovaného závazného stanoviska u odboru životního prostředí Městského úřadu Luhačovice, Masarykova 137, Mgr. Markéta Mentzlová, tel. 577 197 457, mentzlova@luhacovice.eu

Jakým způsobem zahájit řešení

Podáním žádosti u silničního správního úřadu (odboru dopravy Městského úřadu Luhačovice).

Obecně platí pro každé podání správní řád - tzn. že podání je možno učinit písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno jej učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Jaké doklady je nutné předložit

Pro vydání stanoviska je nutno dodat dokumentaci, ze které je zřejmé, v jakém rozsahu dojde k dotčení silničních zájmů.

Doporučení : Projektová dokumentace týkající se pozemních komunikací musí být zpracovaná opevněnou osobou k projektování dopravních staveb, a musí splňovat požadavky zákona o pozemních komunikacích, prováděcí vyhlášky a příslušných technických norem

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost nemá zákonem předepsanou formu.

Upozornění: V případě koordinovaného závazného stanoviska u odboru životního prostředí Městského úřadu Luhačovice, je žádost u vedoucího odboru životního prostředí a na webových stránkách ho naleznete zde www.mesto.luhacovice.eu/3799

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek se nevyměřuje.

Lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení věci jsou stanoveny ustanovením § 71 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v délce 30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů.

Poslední aktualizace

04.09.2018

Nahoru