Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší

Základní informace k životní situaci – Závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší

Závazné stanovisko vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2, k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (zdroje o tepelném příkonu do 300kW).

Závazné stanovisko se nevydává k vodním dílům určeným pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle jiného právního předpisu 12).

Provozovatel zdroje má dle zákona o ochraně ovzduší povinnost provádět pravidelně, nejméně jednou za 3 roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Odborně způsobilá osoba je fyzická osoba, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Databáze těchto odborně způsobilých osob je přístupná zde

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel, zplnomocněný zástupce žadatele.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí, Masarykova 137, 1. patro
Ing. Stanislava Mičíková, tel. 724 086 331, micikova@luhacovice.eu
Ve středu od 14:00 do 17:00 hod, po předchozí telefonické dohodě.

Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněná žádost s těmito přílohami:

   • plná moc (v případě zastupování)
   • projektová dokumentace s identifikací zdrojů znečištění
   • revizní zpráva spalinové cesty s uvedením typu stacionárního zdroje (k užívání stavby)
   • dokumentace k užívanému stacionárnímu zdroji [provozní předpisy výrobce zařízení, manuály apod.] (k užívání stavby)

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Potřebný formulář je k dispozici ve formulářích na odboru životního prostředí

Jaké jsou poplatky

Bez poplatků.

Lhůty pro vyřízení

30 dnů.

Poslední aktualizace

03. 08. 2022

Právní úprava

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění.

Nahoru