Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

Základní informace k životní situaci – Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

Žádost o udělení souhlasu podává původce odpadů (fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba), pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování odpadů nutné.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává původce odpadů nebo zástupce na základě udělené plné moci.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí, Masarykova 137, 1. patro
Ing. Stanislava Mičíková, tel. 577 197 459, micikova@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 13:00 do 17:00 h, mimo úřední dny po předchozí telefonické dohodě.

Jaké doklady je nutné předložit

výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenský list
vyjádření odběratele odpadů
v případě zastupování žadatele je nutno doložit plnou moc

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře nejsou předepsány.

Jaké jsou poplatky

1.000 Kč (dle z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, pol. 122)

Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

30 dnů 

Poslední aktualizace

03.09.2020

Právní úprava

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 381/2001 Sb., (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Nahoru