Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Ohlašování evidence odpadů původci a oprávněnými osobami

Základní informace k životní situaci – Ohlašování evidence odpadů původci a oprávněnými osobami

Původci odpadů (právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání) a oprávněné osoby jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než 600 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, zasílat každoročně do 28. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 28. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny (ust. § 95 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Původce nebo ten, kdo evidenci za původce odpadů nebo oprávněnou osobu vyplnil.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí, Masarykova 137, 1. patro
Ing. Tereza Mrázková, tel. 577 197 459, mrazkova@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 13:00 do 17:00 h, mimo úřední dny po předchozí telefonické dohodě.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře s předepsanými údaji jsou uvedeny v příloze č. 20 vyhlášky č. 351/2008 Sb., příloha č. 4 vyhlášky 352/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále v příloze č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi. K dispozici jsou ve výše uvedených vyhláškách.

Jaké jsou poplatky

Bez poplatků

Lhůty pro vyřízení

30 dnů 

Poslední aktualizace

28.05.2024

Právní úprava

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 351/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady).

 

Nahoru