Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady

Základní informace k životní situaci – Udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady

Původce odpadů (fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba), který nakládá s nebezpečnými odpady, musí mít pro tuto činnost udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Nakládání s nebezpečnými odpady představuje jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, skladování, úprava, využívaní a odstraňování předáním oprávněné osobě.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává původce odpadů nebo osoba v zastoupení na základě udělené plné moci.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí, Masarykova 137, 1. patro
Ing. Eva Zábojníková, tel. 577 197 459, zabojnikova@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 13:00 do 17:00 h, mimo úřední dny po předchozí telefonické dohodě.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost musí obsahovat:

  • obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou,
  • identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,
  • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,
  • kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,
  • jméno a příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle ust. § 15 odst. 6 zákona, pokud žadatel má podle ust. § 15 zákona povinnost určit odpadového hospodáře,
  • seznam nebezpečných odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude nakládáno, odhad jejich množství za rok a místa a způsoby nakládání s nimi.
  • případě zastupování žadatele je nutno doložit plnou moc.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 Potřebný formulář je k dispozici ve formulářích na odboru životního prostředí

Žádost o udělení souhlasu k shromažďování a nakládání s nebezpečnými odpady
Žádost o udělení souhlasu k shromažďování a nakládání s nebezpečnými odpady

Jaké jsou poplatky

Bez poplatku

Lhůty pro vyřízení

30 dnů

Poslední aktualizace

03.09.2020

Právní úprava

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Nahoru