Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Souhlas s vydáním územního rozhodnutí (územního souhlasu), jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1ha, podle ust.§14 odst. zákona čís.289/1995 Sb.

Základní informace k životní situaci - Souhlas s vydáním územního rozhodnutí (územního souhlasu), jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1ha, podle ust.§14 odst. zákona čís.289/1995 Sb.

O souhlas se žádá v případě, kdy se předpokládá, že stavební činností (stavbou) budou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Investor stavby (zástupce na základě plné moci), případně vlastník dotčených lesních pozemků

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí, Masarykova 137, 1. patro
Ing. Martin Hurta, tel. 577 197 458, hurta@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 13:00 do 17:00 h, mimo úřední dny po předchozí telefonické dohodě.

Jaké doklady je nutné předložit

Žádost s uvedením adresy trvalého pobytu (u právnické osoby název, právní forma, IČO, sídlo), zdůvodnění požadavku, seznam dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa, plocha předpokládaného záboru, specifikace záboru ( trvalý, dočasný), písemné souhlasy vlastníků dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa, kopie katastrální mapy se zákresem situace, vyjádření o umístění stavby z hlediska platného územního plánu

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vlastní žádost bez předepsaného formuláře

Lhůty pro vyřízení

30 dnů

Poslední aktualizace

03.09.2020

Právní úprava

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nahoru