Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře

Základní informace k životní situaci - Udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře

Hospodaření v lesích je vlastník lesa povinen zajišťovat v součinnosti s odborným lesním hospodářem. Odborný lesní hospodář zabezpečuje vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba nebo statutární zástupce právnické osoby splňující obecné podmínky k udělení licence:

dosažení věku 18 let, státní občanství ČR nebo občanství členského státu EU způsobilost k právním úkonům bezúhonnost

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí, Masarykova 137, 1. patro
Ing. Martin Hurta, tel. 577 197 458, hurta@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 13:00 do 17:00 h, mimo úřední dny po předchozí telefonické dohodě.

Jaké doklady je nutné předložit

Doklad o odborné způsobilosti (doklad o dosaženém lesnickém vzdělání), doklad o délce praxe (u absolventa střední školy 10 let, u absolventa vysoké školy 3 roky)

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není předepsán.

Jaké jsou poplatky

100 Kč

Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

30 dnů

Poslední aktualizace

03.09.2020

Právní úprava

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění.

Nahoru