Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře

Základní informace k životní situaci - Udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře

Hospodaření v lesích je vlastník lesa povinen zajišťovat v součinnosti s odborným lesním hospodářem. Odborný lesní hospodář zabezpečuje vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba nebo statutární zástupce právnické osoby splňující obecné podmínky k udělení licence:

dosažení věku 18 let, státní občanství ČR nebo občanství členského státu EU způsobilost k právním úkonům bezúhonnost

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí, Masarykova 137, 1. patro
Ing. Martin Hurta, tel. 577 197 458, hurta@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 13:00 do 17:00 h, mimo úřední dny po předchozí telefonické dohodě.

Jaké doklady je nutné předložit

Doklad o odborné způsobilosti (doklad o dosaženém lesnickém vzdělání), doklad o délce praxe (u absolventa střední školy 10 let, u absolventa vysoké školy 3 roky)

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není předepsán.

Jaké jsou poplatky

100 Kč

Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

30 dnů

Poslední aktualizace

03.09.2020

Právní úprava

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění.

Nahoru