Dokumenty

Obecně závazné vyhlášky
Archiv již neplatných dokumentů
Nařízení obce
Archiv již neplatných dokumentů
Opatření
Programové prohlášení
Lázeňský statut
Přehled zákonů dle kterých MěÚ postupuje
Územní plánování
Územní plán Luhačovice
Územní plány obcí ve správním obvodu ORP Luhačovice
Dokumenty projednávané
Územní studie
Územní studie Využití rekreačního potenciálu specifické oblasti Luhačovicko
Oznámení o zveřejnění údajů
Územně analytické podklady (ÚAP)
Územní studie obcí ve správním obvodu ORP Luhačovice
Veřejnoprávní smlouvy
Projekty
Projekt rozvoje cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a regionu Zlínsko
Program rozvoje města Luhačovice 2014 – 2022
Rozpočet