Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Dokumenty projednávané

Územní plán Ludkovice - Změna č. 1 

Opatření obecné povahy - změny č.1 ÚP Ludkovice
P1 - Textová část návrhu změny ÚP
P2 2-1- ÚP Ludkovice - změna č. 1 - Výkres základního členění území
P2 2-2- ÚP Ludkovice - změna č. 1 - hlavní výkres
P2 2-3- ÚP Ludkovice - změna č. 1 výkres VPS, VPO a asanací změny ÚP
P3 -1 - Textová část odůvodněn í změny
P3 -2 - Text s vyznačením změn
P4 1-2 - ÚP Ludkovice - změna č. 1 Koordinační výkres
P4 1-3 -  ÚP Ludkovice -změna č. 1 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
P4 1-4- ÚP Ludkovice Výkres širších vztahů, předpokládané znění po vydání změny č. 1 ÚP
P4 2-1-ÚP Ludkovice výkres základního členění území, předpokládané znění po vydání změny č. 1 ÚP
P4 2-2- ÚP Ludkovice hlavní výkres, předpkládané úplné znění po vydání změny č. 1 ÚP
P4 2-3- ÚP Ludkovice výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, předpkládané úplné znění po vydání změny č. 1 ÚP

 

 

Územní plán Sehradice - Změna č. 1

Opatření obecné povahy - změny č.1 ÚP Sehradice
P1 - Textová část návrhu změny ÚP
P2 2-1- ÚP Sehradice - změna č. 1 - Výkres základního členění území
P2 2-2- ÚP Sehradice - změna č. 1 - hlavní výkres
P2 2-3- ÚP Sehradice - změna č. 1 výkres VPS, VPO a asanací změny ÚP
P3 -1 - Textová část odůvodnění změny
P3 -2 - Text s vyznačením změn
P4 1-2 - ÚP Sehradice - změna č. 1 Koordinační výkres
P4 1-3 -  ÚP Sehradice - změna č. 1 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
P4 1-4 -  ÚP Sehradice - změna č. 1 Výkres dopravní a technické infrastruktury
P4 1-5- ÚP Sehradice Výkres širších vztahů, předpokládané znění po vydání změny č. 1 ÚP
P4 2-1-ÚP Sehradice výkres základního členění území, předpokládané znění po vydání změny č. 1 ÚP
P4 2-2- ÚP Sehradice hlavní výkres, předpkládané úplné znění po vydání změny č. 1 ÚP
P4 2-3- ÚP Sehradice výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, předpkládané úplné znění po vydání změny č. 1  ÚP

Územní plán Luhačovice - Změna č. 3 

Opatření obecné povahy - změny č. 3 ÚP Luhačovice
P1 - Textová část návrhu změny ÚP
P2 2-1- ÚP Luhačovice - změna č. 3 - Výkres základního členění území
P2 2-2- ÚP Luhačovice - změna č. 3 - Hlavní výkres
P3 - 1 - Textová část odůvodnění změny
P3 - 2 - Text s vyznačením změn
P4 1-1 - ÚP Luhačovice - změna č. 3 Doprava, vodní hospodářství, energetika, telekomunikace změny ÚP
P4 1-2 - ÚP Luhačovice - změna č. 3 Koordinační výkres
P4 1-3 - ÚP Luhačovice - změna č. 3 Výkres záborů půdního fondu
P4 1-4 - ÚP Luhačovice - změna č. 3 Výkres širších vztahů
P4 2-1 - ÚP Luhačovice Výkres základního členění území, předpokládané znění po vydání změny č. 3 ÚP
P4 2-2 - ÚP Luhačovice Hlavní výkres, předpokládané úplné znění po vydání změny č. 3 ÚP
P4 2-3 - ÚP Luhačovice Výkres veřejně prospěšných staveb, předpokládané úplné znění po vydání změny č. 3  ÚP

Územní plán Slavičín - Změna č. 1B - dokumentace pro společné jednání

Opatření obecné povahy - změny č.1B ÚP Slavičín
P1 - Textová část návrhu změny ÚP
P2 2-1- ÚP Slavičín - změna č. 1B - Výkres základního členění území
P2 2-2- ÚP Slavičín - změna č. 1B - hlavní výkres
P2 2-3- ÚP Slavičín - změna č. 1B výkres VPS, VPO a asanací změny ÚP
P3 -1 - Textová část odůvodnění změny
P3 -2 - Text s vyznačením změn
P4 1-2 - ÚP Slavičín - změna č. 1B Koordinační výkres
P4 1-3 -  ÚP Slavičín -změna č. 1B Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
P4 1-4- ÚP Slavičín Výkres širších vztahů, předpokládané znění po vydání změny č. 1B ÚP
P4 2-1-ÚP Slavičín výkres základního členění území, předpokládané znění po vydání změny č. 1B ÚP
P4 2-2- ÚP Slavičín hlavní výkres, předpkládané úplné znění po vydání změny č. 1B ÚP
P4 2-3- ÚP Slavičín výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, předpkládané úplné znění po vydání změny č. 1B  ÚP

Územní plán Slavičín - Změna č. 1A - dokumentace pro veřejné projednání

Opatření obecné povahy - změny č.1A ÚP Slavičín
P1 - Textová část návrhu změny ÚP
P2 2-1- ÚP Slavičín - změna č. 1A - Výkres základního členění území
P2 2-2- ÚP Slavičín - změna č. 1A - hlavní výkres
P2 2-3- ÚP Slavičín - změna č. 1A výkres VPS, VPO a asanací změny ÚP
P3 -1 - Textová část odůvodněn í změny
P3 -2 - Text s vyznačením změn
P4 1-2 - ÚP Slavičín - změna č. 1A Koordinační výkres
P4 1-3 -  ÚP Slavičín -změna č. 1A Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
P4 1-4- ÚP Slavičín Výkres širších vztahů, předpokládané znění po vydání změny č. 1A ÚP
P4 2-1-ÚP Slavičín výkres základního členění území, předpokládané znění po vydání změny č. 1A ÚP
P4 2-2- ÚP Slavičín hlavní výkres, předpkládané úplné znění po vydání změny č. 1A ÚP
P4 2-3- ÚP Slavičín výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, předpkládané úplné znění po vydání změny č. 1A  ÚP

Návrh zadání Územního plánu Podhradí

návrh zadání Územního plánu Podhradí

Zpráva o uplatňování Územního plánu Slopné

Zpráva o uplatňování Územního plánu Slopné za uplynulé období 2014 - 2019

Zpráva o uplatňování Územního plánu Podhradí

Zpráva o uplatňování Územního plánu Podhradí za uplynulé období 10.2011 - 10.2019

Zpráva o uplatňování Územního plánu Biskupice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Biskupice za uplynulé období 04.2014 - 09.2019

Zpráva o uplatňování Územního plánu Sehradice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Sehradice za uplynulé období 12.2013 - 09.2019

Zpráva o uplatňování Územního plánu Ludkovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Ludkovice za uplynulé období 04.2014 - 04.2019

Zpráva o uplatňování Územního plánu Slavičín

Zpráva o uplatňování Územního plánu Slavičín za uplynulé období 2013 - 2019

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru