Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Dokumenty projednávané

Zpráva o uplatňování Územního plánu Rudimov

Zpráva o uplatňování Územního plánu Rudimov za uplynulé období 11/2012 - 12/2022 

Územní plán Slavičín - Změna č. 3 

Opatření obecné povahy - změny č.3 ÚP Slavičín
P1 - Textová část návrhu změny ÚP
P2 2-1- ÚP Slavičín - změna č. 3 - Výkres základního členění území
P2 2-2- ÚP Slavičín - změna č. 3 - hlavní výkres

P2 2-3- ÚP Slavičín Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

P3 -1 - Textová část odůvodnění změny
P3 -2 - Text s vyznačením změn
P4 1-2 - ÚP Slavičín - změna č. 3 Koordinační výkres
P4 1-3 -  ÚP Slavičín - změna č. 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

P4 1-4- ÚP Slavičín Výkres širších vztahů

P4 2-1-ÚP Slavičín výkres základního členění území, předpokládané znění po vydání změny č. 3 ÚP

P4 2-2- ÚP Slavičín hlavní výkres, předpkládané úplné znění po vydání změny č. 3 ÚP 

P4 2-3- ÚP Slavičín výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, předpkládané úplné znění po vydání změny č. 3 ÚP 

Územní plán Horní Lhota - Změna č. 2 

Opatření obecné povahy - změny č.2 ÚP Horní Lhota
P1 - Textová část návrhu změny ÚP
P2 2-1- ÚP  Horní Lhota - změna č. 2 - Výkres základního členění území
P2 2-2- ÚP Horní Lhota - změna č. 2 - hlavní výkres
P3 -1 - Textová část odůvodnění změny
P3 -2 - Text s vyznačením změn
P4 1-2 - ÚP Horní Lhota - změna č. 2 Koordinační výkres
P4 1-3 -  ÚP Horní Lhota -změna č. 2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

P4 1-4- ÚP Horní Lhota Výkres širších vztahů

P4 2-1-ÚP Horní Lhota výkres základního členění území, předpokládané znění po vydání změny č. 2 ÚP
P4 2-2- ÚP Horní Lhota hlavní výkres, předpkládané úplné znění po vydání změny č. 2 ÚP 

Územní plán Podhradí 

Opatření obecné povahy   [PDF, 4.1 MB]

P1 Textová část územního plánu [PDF, 619.9 kB]

P3 Odůvodnění územního plánu [PDF, 741.2 kB]

P2-1 Výkres základního členění území [PDF, 1.73 MB]

P2-2 Hlavní výkres [PDF, 0.533 MB]

P2-3 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace [PDF, 0.364 MB]

P4-1 Dopravní a technická infrastruktur a, energetika a spoje  [PDF, 0.362 MB]

P4-2 Koncepce uspořádání krajiny [PDF, 1.69 MB]

P4-3 Širší vztahy [PDF, 5.428 MB]

P4-4 Koordinační výkres [PDF, 1.08 MB]

P4-5 Výkres záborů ZPF [PDF, 0.566 MB]

P4-6 Vodní hospodářství [PDF, 0.727 MB]

Zpráva o uplatňování Územního plánu Luhačovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Luhačovice za uplynulé období 2016 - 2022

Územní plán Luhačovice - Změna č. 4

Opatření obecné povahy - změny č.4 ÚP  Luhačovice
P1 - Textová část návrhu změny ÚP
P2 2-1- ÚP  Luhačovice - změna č. 4 - Výkres základního členění území
P2 2-2- ÚP Luhačovice - změna č. 4 - hlavní výkres
P3 -1 - Textová část odůvodnění změny
P3 -2 - Text s vyznačením změn
P4 1-2 - ÚP Luhačovice - změna č. 4 Koordinační výkres
P4 1-6 -  ÚP Luhačovice - změna č. 4 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
P4 1-4 -  ÚP Luhačovice - změna č. 4 Výkres dopravní a technické infrastruktury
P4 1-1- ÚP Luhačovice Výkres širších vztahů, předpokládané znění po vydání změny č. 4 ÚP
P5 2-1-ÚP Luhačovice výkres základního členění území, předpokládané znění po vydání změny č. 4 ÚP
P5 2-2- ÚP Luhačovice hlavní výkres, předpkládané úplné znění po vydání změny č. 4 ÚP
P5 2-3- ÚP Luhačovice výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, předpkládané úplné znění po vydání změny č. 4  ÚP

Zpráva o uplatňování Územního plánu Slopné

Zpráva o uplatňování Územního plánu Slopné za uplynulé období 2014 - 2019

Zpráva o uplatňování Územního plánu Biskupice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Biskupice za uplynulé období 04.2014 - 09.2019

Zpráva o uplatňování Územního plánu Sehradice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Sehradice za uplynulé období 12.2013 - 09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru