Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Povolení odběru vody ze stávající studny

Základní informace k životní situaci - Povolení odběru vody ze stávající studny

Máte stávající starší studnu, která je stavebně povolená a chcete povolit odběr vody z ní – tj. povolit nakládání s podzemními vodami (dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)). Nejčastěji se jedná o případy studní vybudovaných před r. 1955 a sloužících individuálnímu zásobování vodou (včetně zálivky zahrad). Takové studny se považují za stavebně povolené, stejně tak i odběr vody z nich, pokud od té doby nedošlo k zásadní změně v množství a účelu odebírané vody. Právě v takovém případě je nejčastěji potřeba nově povolit odběr vody.

Podmínkou pro povolení odběru vody ze studny je mít studnu stavebně povolenou a toto povolení stavby studny dokladovat k žádosti; u studní vybudovaných před r. 1955 postačí čestné prohlášení o jejím stáří.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ten, komu studna patří a kdo odběr vody z ní využívá, popř. jeho zástupce na základě udělené plné moci.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Masarykova 137, 1. patro
Mgr. Jana Studenková, tel. 577 197 456, studenkova@luhacovice.eu
Ing. Ondřej Marek, tel. 577 197 455, marek@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 13:00 do 17:00 h, mimo úřední dny po předchozí telefonické dohodě.

Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněný předepsaný formulář žádosti a doklady dle vyhlášky č. 183/2018 Sb. (veškeré potřebné doklady jsou uvedeny v příloze žádosti).

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou uvedeny v příloze vyhl. č. 183/2018 Sb., k vyzvednutí v kanceláři odboru životního prostředí - vodoprávního úřadu.
www.mesto.luhacovice.eu/3799

Jaké jsou poplatky a jak je lze uplatnit

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení

Dle §115 odst.11 vodního zákona do 60 dnů, ve složitých případech až 90 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Příslušná obec, případně občanské sdružení.

Poslední aktualizace

03.09.2020

Právní úprava

Vodní zákon č. 254/2001 Sb., zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád).

Související právní předpisy

Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Nahoru