Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Zprostředkování náhradní rodinné péče

Vyhledává osoby, které mají zájem přijmout dítě do své náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu).

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba starší 18 let, která je občanem ČR nebo cizinec, který má na území ČR trvalý nebo dlouhodobý a má trvalý pobyt v ORP Luhačovice.

Kde a s kým řešit tuto situaci

MěÚ Luhačovice, odbor sociální, Masarykova 137, 3. patro

    • Bc. Gabriela Lutonská, kancelář č. 314, tel. 577 197 467, lutonska@luhacovice.eu

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozice

https://www.mesto.luhacovice.eu/3800 (sekce "Zprostředkování náhradní rodinné péče")

Více informací

https://www.mpsv.cz/web/cz/formy-nahradni-rodinne-pece
https://www.mpsv.cz/web/cz/proces-zprostredkovani
https://www.mpsv.cz/web/cz/dohody-o-vykonu-pestounske-pece-vzorova-dohoda-a-formulare
https://www.mpsv.cz/legislativa-a-system-socialne-pravni-ochrany

Poslední aktualizace

01.09.2020

 

Nahoru