Zprostředkování náhradní rodinné péče

Vyhledává osoby, které mají zájem přijmout dítě do své náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu).

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba starší 18 let, která je občanem ČR nebo cizinec, který má na území ČR trvalý nebo dlouhodobý a má trvalý pobyt v ORP Luhačovice.

Kde a s kým řešit tuto situaci

MěÚ Luhačovice, odbor sociální, Masarykova 137, 3. patro

    • Bc. Gabriela Lutonská, kancelář č. 314, tel. 577 197 467, lutonska@luhacovice.eu

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozice

https://www.mesto.luhacovice.eu/3800 (sekce "Zprostředkování náhradní rodinné péče")

Více informací

https://www.mpsv.cz/web/cz/formy-nahradni-rodinne-pece
https://www.mpsv.cz/web/cz/proces-zprostredkovani
https://www.mpsv.cz/web/cz/dohody-o-vykonu-pestounske-pece-vzorova-dohoda-a-formulare
https://www.mpsv.cz/legislativa-a-system-socialne-pravni-ochrany

Poslední aktualizace

01.09.2020