Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Ustanovení myslivecké stráže

Základní informace k životní situaci - Ustanovení myslivecké stráže

Uživatel honitby je povinen pro každých započatých 500 ha honitby navrhnout orgánu státní správy myslivosti ustanovení jedné myslivecké stráže. Návrh na ustanovení myslivecké stráže se předkládá do 30 dnů od uzavření smlouvy o nájmu honitby anebo do 30 dnů ode dne, kdy byl uživatel honitby vyrozuměn orgánem státní správy myslivosti o zrušení ustanovení myslivecké stráže; v případě užívání honitby na vlastní účet se návrh předkládá do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uznání honitby. Písemná žádost musí mít předepsané náležitosti, navrhovaná osoba je bezúhonná, starší 21 let.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Statutární zástupce uživatele honitby.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí, Masarykova 137, 1. patro
Ing. Martin Hurta, tel. 577 197 458, hurta@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 13:00 do 17:00 h, mimo úřední dny po předchozí telefonické dohodě.

Jaké doklady je nutné předložit

Navrhovaná osoba prokáže znalost práv a povinností myslivecké stráže a složí slib myslivecké stráže.

Dále doloží:

Žádost uživatele honitby o jmenování myslivecké stráže a souhlas navržené osoby s tímto návrhem, občanský průkaz, platný lovecký lístek, zbrojní průkaz skupiny C, doklad o povinném pojištění pro výkon myslivosti, doklad o fyzické a zdravotní způsobilosti, fotografii.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsaný formulář žádosti není stanoven.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů.

Poslední aktualizace

03.09.2020

Právní úprava

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

Nahoru