Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Veřejný opatrovník

Osobám omezeným ve svéprávnosti, kterým nebyla nalezena vhodná fyzická osoba jako opatrovník, jmenuje soud veřejného opatrovníka – obec, kde má osoba trvalé bydliště. Úkony veřejného opatrovníka vykonává pověřený zaměstnanec obce na základě rozsahu opatrovníkových práv a povinností dle rozhodnutí soudu.

Kde a s kým řešit tuto situaci

MěÚ Luhačovice, odbor sociální, Masarykova 137, 3. patro

Více informací

https://www.mpsv.cz/documents/20142/954010/manual_opatrovnictvi.pdf/048c98e3-d201-dc8d-c5d4-2ffbb66f4fcc
Veřejné opatrovnictví

Poslední aktualizace

01.09.2020

Nahoru