Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

Základní informace k životní situaci – Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

Obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění občanům, kteří nejsou vzhledem ke svému nepříznivému zdravotnímu stavu schopni přebírat dávku důchodového pojištění.

Právní úprava

zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněný příjemce dávky důchodového pojištění, jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo navrhovaný zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění.

Podmínky a postup pro řešení

Oprávněný příjemce dávky důchodového pojištění nebo navrhovaný zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění podává žádost na MěÚ Luhačovice, sociálním odboru.  Součástí žádosti je i vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu oprávněného příjemce dávky důchodového pojištění.

Při ustanovení zvláštního příjemce důchodového pojištění se pohlíží na místní příslušnost oprávněného příjemce dávky důchodového pojištění. Místní příslušnost obce se stanoví dle místa trvalého pobytu poživatele dávky důchodového pojištění (dle ust. § 11 odst. 1 písm. d) správního řádu).

Po doložení potřebných dokladů (viz jaké doklady je nutné předložit) je vydáno rozhodnutí
o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění. Jakmile rozhodnutí nabyde právní moci, je zasláno přímo plátci důchodu, který zajistí výplatu dávky k rukám zvláštního příjemce, většinou se tak děje do 3 měsíců.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor sociální, Školní 666, vedle školní kuchyně, příchod z ulice  Komenského
Bc. Mgr. Miluše Netíková, 577 197 469, netikova@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

  • občanský průkaz oprávněného příjemce dávky důchodového pojištění a občanský průkaz navrhovaného zvláštního příjemce
  • výměr důchodu oprávněného příjemce dávky důchodového pojištění

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Jaké jsou poplatky

Bez poplatků.

Lhůty pro vyřízení

Žádost bude vyřízena nejpozději do 30 dnů.

Poslední aktualizace

23.03.2018

Přílohy

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu (žádá rodina)
Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu (žádá oprávněný příjemce důchodu)