Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Nepříznivá sociální situace

Poskytování sociálního poradenství osobám v nepříznivé sociální situaci, pomoc při sociálním začlenění a ochrana před sociálním vyloučením.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Osoba s trvalým pobytem v ORP Luhačovice, která se nachází v nepříznivé sociální situaci nebo je ohrožena sociálním vyloučením.

Kde a s kým řešit tuto situaci

MěÚ Luhačovice, odbor sociální, Masarykova 137, 3. patro

Poslední aktualizace

01.09.2020

Nahoru