Nastavení cookies

Zde můžete nastavit používání souborů cookies podle vlastních preferencí.

Technické cookies

jsou nezbytné pro správné fungování webu. Technické cookies musí být vždy aktivní (nelze je individuálně deaktivovat), proto se pro jejich využívání souhlas neuděluje.

Analytické cookies

nám umožňují porozumět, jak web využíváte, abychom jej mohli zlepšovat. Analytické cookies umožňují měření výkonu webu (počtu návštěv a zdrojů návštěvnosti). Takto získaná data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů ukazujících na konkrétního uživatele.

Personalizované cookies

ukládají informace o Vašem osobním nastavení webu. Personalizované cookies potřebujeme k tomu, abychom přizpůsobili web a jeho chování co nejvíce Vašim potřebám a zájmům.

Reklamní cookies

nastavují prostřednictvím tohoto webu naši reklamní partneři. Reklamní cookies nám umožňují zobrazovat takový obsah, který bude zajímavý a užitečný právě pro Vás.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

17. 3. 2023

Zprávy z 5. schůze Rady města Luhačovice konané 06.03.2023


Výpis usnesení z 5. schůze Rady města Luhačovice konané 06.03.2023

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 41/R5/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě uzavřené s Ing. R.D. ze dne 29.11.2017 na obhospodařování pozemku parc. č. 1518/1 v k. ú. Luhačovice o výměře 30.014 m2, předmětem, kterého bude prodloužení doby zemědělského pachtu na dobu určitou do 31.12.2027.

 

Usnesení 42/R5/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře cca 140 m2 v 1. NP objektu č. p. 18 na pozemku st. pl. 181 v k. ú. Kladná Žilín na dobu neurčitou za účelem provozování pekárny sýrových sušenek od 01.04.2023 s EASY CHEESY s. r. o., Masarykova 901, Luhačovice za cenu 500,- Kč/m2/rok.

 

Usnesení 43/R5/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne 12.04.2021 na užívání nebytových prostor ve II. nadzemním podlaží objektu č. p. 315, který je součástí pozemku st. pl. 353/1 v k. ú. Luhačovice, ul. Masarykova v Luhačovicích o celkové výměře 73,69 m2 s IVF Czech Republic s. r. o., se sídlem Grohova 117/21, 602 00 Brno dohodou ke dni 30.04.2023. 

 

Usnesení 44/R5/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 1437/21 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 135 m2.

 

Usnesení 45/R5/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku v k. ú. Luhačovice parc. č. 2468/1, 2468/7 a 2468/8 o celkové výměře 195 m2 v majetku Povodí Moravy, s. p.  na dobu určitou po dobu výstavby „Lávky pro pěší v ul. Družstevní v Luhačovicích“ a do následného majetkoprávního vypořádání, tj. zřízení věcného břemene za cenu 3.335 Kč/rok. 

 

Usnesení 46/R5/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města na pozemku  parc. č. 2468/1 v k. ú. Luhačovice v majetku Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno pro umístění stavby „Lávky pro pěší v ul. Družstevní v Luhačovicích“ za jednorázovou náhradu v souladu s cenovým předpisem budoucího povinného, který určuje cenu za 1 m2 platný pro kalendářní rok, v němž bude smlouva uzavírána a rozsahu služebnosti dle geometrického plánu včetně ochranného pásma. Minimální výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti činí 5.000 Kč.

 

Usnesení 47/R5/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat pozemek parc. č. 780/21 v k. ú. Luhačovice o výměře 1.070 m2 za účelem výstavby rodinného domu.

 

Usnesení 48/R5/2023 - Rada města Luhačovice ruší usnesení č. 197/R13/2022 ze dne 11.07.2022, jehož předmětem byl výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dopravní hřiště v areálu Radostova – Luhačovice“ a pověření k podpisu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem a rozhoduje o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dopravní hřiště v areálu Radostova – Luhačovice“. Odůvodnění: Vzhledem k následným změnám v koncepci rozvoje areálu Radostova Luhačovice je třeba přepracovat zadávací dokumentaci.

 

Usnesení 49/R5/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dopravní hřiště v areálu Radostova – Luhačovice“ a zaslání výzvy na podání nabídky společnostem dle přílohy č. 12/I.

 

Usnesení 50/R5/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2458/1 a st. pl. 363/1 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění vodovodní a kanalizační přípojky ve prospěch S.D. za jednorázovou úplatu 340 Kč/bm + příslušné DPH.

 

Usnesení 51/R5/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje udělení plné moci zastupiteli města Ing. Karlu Gergelovi k jednání za Město Luhačovice na Valné hromadě Honebního společenstva Kladná Žilín. 

 

Usnesení 52/R5/2023 - Rada města Luhačovice souhlasí se zapojením Daniela Mejzlíka, Jana Zavřela a Radima Vodičky, DiS. do projektu SMART ČESKO.

Nahoru