Nastavení cookies

Zde můžete nastavit používání souborů cookies podle vlastních preferencí.

Technické cookies

jsou nezbytné pro správné fungování webu. Technické cookies musí být vždy aktivní (nelze je individuálně deaktivovat), proto se pro jejich využívání souhlas neuděluje.

Analytické cookies

nám umožňují porozumět, jak web využíváte, abychom jej mohli zlepšovat. Analytické cookies umožňují měření výkonu webu (počtu návštěv a zdrojů návštěvnosti). Takto získaná data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů ukazujících na konkrétního uživatele.

Personalizované cookies

ukládají informace o Vašem osobním nastavení webu. Personalizované cookies potřebujeme k tomu, abychom přizpůsobili web a jeho chování co nejvíce Vašim potřebám a zájmům.

Reklamní cookies

nastavují prostřednictvím tohoto webu naši reklamní partneři. Reklamní cookies nám umožňují zobrazovat takový obsah, který bude zajímavý a užitečný právě pro Vás.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

16. 12. 2022

Zprávy z 22. schůze Rady města Luhačovice konané 05.12.2022


Výpis usnesení z 22. schůze Rady města Luhačovice konané 05.12.2022

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 311/R22/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 8.000 Kč pro PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z. ú., Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 04977408.

 

Usnesení 312/R22/2022 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit na základě žádosti bývalého uvolněného místostarosty města Ing. J.Š, ze dne 01.12.2022, poskytnutí náhrady za 15 dnů nevyčerpané poměrné části dovolené za rok 2022 (a to v částce, která se určí postupem podle § 81a odst. 8 zákona o obcích).

 

Usnesení 313/R22/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje rozpočet Mateřské školy Luhačovice, okres Zlín, příspěvkové organizace na rok 2023 ve znění přílohy č. 6/I a schvaluje střednědobý výhled Mateřské školy Luhačovice, okres Zlín, příspěvkové organizace na roky 2024–2025 ve znění přílohy č. 6/II.

 

Usnesení 314/R22/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje rozpočet Kulturního a kongresového centra Elektra, příspěvkové organizace na rok 2023 ve znění přílohy č. 7/I a schvaluje střednědobý výhled Kulturního a kongresového centra Elektra, příspěvkové organizace na roky 2024–2025 ve znění přílohy č. 7/II.

 

Usnesení 315/R22/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje rozpočet Sportovního centra Radostova Luhačovice, příspěvkové organizace na rok 2023 ve znění přílohy č. 8/I a schvaluje střednědobý výhled Sportovního centra Radostova Luhačovice, příspěvkové organizace na roky 2024–2025 ve znění přílohy č. 8/II.

 

Usnesení 316/R22/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje rozpočet Střediska volného času Luhačovice, příspěvkové organizace na rok 2023 ve znění přílohy č. 9/I a schvaluje střednědobý výhled Střediska volného času Luhačovice, příspěvkové organizace na roky 2024–2025 ve znění přílohy č. 9/II.

 

Usnesení 317/R22/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje rozpočet Technických služeb Luhačovice, příspěvkové organizace na rok 2023 ve znění přílohy č. 10/I a schvaluje střednědobý výhled Technických služeb Luhačovice, příspěvkové organizace na roky 2024–2025 ve znění přílohy č. 10/II.

 

Usnesení 318/R22/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje rozpočet Základní školy Luhačovice, příspěvkové organizace na rok 2023 ve znění přílohy č. 11/I a schvaluje střednědobý výhled Základní školy Luhačovice, příspěvkové organizace na roky 2024–2025 ve znění přílohy č. 11/II.

 

Usnesení 319/R22/2022 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční limit pro přidělování individuálních dotací fyzickým a právnickým osobám v roce 2023 na základě předložených žádostí žadatelů v celkové výši 2.500.000 Kč.

 

Usnesení 320/R22/2022 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 4.000.000 Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu města Luhačovice schváleného na rok 2022–2023 s Českou spořitelnou, a. s. viz příloha č. 13/I a doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu města podpisem Smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 4.000.000 Kč pro překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu města Luhačovice schváleného na rok 2022–2023 s Českou spořitelnou, a. s.

 

Usnesení 321/R22/2022 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozpočtové provizorium pro rok 2023

Rozpočtové provizorium bude upravovat hospodaření města Luhačovice v době, než bude schválen zastupitelstvem města rozpočet na rok 2023.

Zásady rozpočtového provizoria:

Po dobu platnosti rozpočtového provizoria bude čerpání běžných výdajů čtvrtletně maximálně do výše 25 % výdajů upraveného rozpočtu roku 2022, čerpání výdajů u schválených investičních či neinvestičních akcí podle uzavřených smluv a objednávek, čerpání a splácení úvěrů, půjček a dalších závazků dle uzavřených smluv, hrazení případných sankcí, penále a obdobných plateb dle vyměření pověřených orgánů.

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Současně, po dobu trvání rozpočtového provizoria, uděluje radě města kompetenci schvalovat výdaje, na které byly přijaty účelové transfery a dotace tak, aby nedošlo k porušení pravidel pro poskytnutí těchto dotací.

Za čerpání rozpočtového provizoria jsou odpovědni příslušní zaměstnanci Městského úřadu v Luhačovicích dle dispozičního oprávnění.

 

Usnesení 322/R22/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luhačovice na rok 2022 s příjemcem dotace Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, V Drahách 1105, 763 26 Luhačovice ve znění přílohy č. 15/I.

 

Usnesení 323/R22/2022- Rada města Luhačovice schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Luhačovice, okres Zlín:

- přijetí věcných darů v celkové hodnotě 2.000 Kč od P.G. z Luhačovic,

- přijetí finančního daru ve výši 10.000 Kč od AB reklamní manufaktura s. r. o.,

- přijetí finančního daru ve výši 10.000 Kč od MDDr. A.G., Valašská Polanka.

 

Usnesení 324/R22/2022 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola Luhačovice, okres Zlín na rok 2022 o 181.000 Kč na výměnu osvětlení, na navýšení tarifní složky ekonomky a údržbáře a na doplacení celého úvazku vedoucí školní jídelny.

 

Usnesení 325/R22/2022 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku o 190 tis. Kč na nákup LED osvětlení do prostor školy a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu č. 5 příspěvkové organizaci Základní škola Luhačovice dle přílohy č. 18/I.

 

Usnesení 326/R22/2022 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s účastí Základní školy Luhačovice, příspěvkové organizace ve zjednodušeném projektu Operačního programu Jan Amos Komenský na financování speciálního pedagoga a činnosti školního poradenského pracoviště. Jedná se o 100 % dotaci z MŠMT.

 

Usnesení 327/R22/2022 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku o 197 tis. Kč a navýšení investičního příspěvku o 200 tis. Kč příspěvkové organizaci Technické služby Luhačovice a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu č. 2 příspěvkové organizaci Technické služby Luhačovice dle přílohy č. 20/I a doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s čerpáním investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Luhačovice dle přílohy č. 20/II.

 

Usnesení 328/R22/2022 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit snížení neinvestičního příspěvku o 880 tis. Kč příspěvkové organizaci Kulturní a kongresové centrum Elektra a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu č. 4 příspěvkové organizaci Kulturní a kongresové centrum Elektra dle přílohy č. 21/I.

 

Usnesení 329/R22/2022 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu č. 1/2022 příspěvkové organizaci Sportovní centrum Radostova Luhačovice ve znění přílohy č. 22/II a doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s čerpáním investičního fondu příspěvkové organizace Sportovní centrum Radostova Luhačovice ve výši 717.293 Kč na nákup nízkoenergetických úsporných svítidel pro sportovní halu a plovárnu viz příloha č. 22/I.

 

Usnesení 330/R22/2022 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit provádění rozpočtových opatření radou města v rámci hospodaření města podle schváleného rozpočtu do výše 200.000 Kč včetně na jednu rozpočtovanou položku, a současně schvalování rozpočtových opatření v částkách rovnajících se přijatým dotacím, tř. 4 rozpočtové skladby s podmínkou, že tato rozpočtová opatření nezvýší deficit rozpočtu města, příjmy budou vždy rovny rozpočtovým výdajům.

 

Usnesení 331/R22/2022 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 8/2022.

 

Usnesení 332/R22/2022-Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Dodatku č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 01.09.2010 uzavřené s Lázněmi Luhačovice, a. s., předmětem, kterého bude pronájem 1. podzemního podlaží objektu „Dvoupodlažní parkoviště Solné“ na pozemku st. pl. 1702 v k. ú. Luhačovice s 56 parkovacími místy, včetně 2 parkovacích míst pro osoby s průkazem ZTP o celkové výměře 1 253 m2 za cenu 865.510 Kč za rok včetně DPH.

 

Usnesení 333/R22/2022 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 923/1 o výměře cca 25 m2 v k. ú. Polichno paní L.J., za cenu 441 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

 

Usnesení 334/R22/2022 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 505/33 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Luhačovice do podílového spoluvlastnictví Prof. Ing. M.K., Ph.D., Mgr. M.K., a V.K., za cenu 1.052 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 

 

Usnesení 335/R22/2022 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města nesouhlasit s prodejem bytové jednotky č. 865/14 v bytovém domě č.p. 864, 865, 866 ul. Družstevní.

 

Usnesení 336/R22/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce Sokolovny Luhačovice“, uzavíraný mezi Městem Luhačovice a STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r. o., Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na stavbu „Rekonstrukce Sokolovny Luhačovice“.

 

Usnesení 337/R22/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje Organizační směrnici č. 10/2022, která stanoví postup pro hospodaření s majetkem města Luhačovice ve znění viz příloha č. 31/I a schvaluje odúčtování majetku z evidence dle nově uzavřené směrnice ke dni 01.01.2023. 

 

Usnesení 338/R22/2022- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise a doporučuje zastupitelstvu města uložit vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.

 

Usnesení 339/R22/2022 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Technická infrastruktura – Ludkovická“ a doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

 

Usnesení 340/R22/2022 - Rada města Luhačovice pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r. o. v souladu s nabídkou dodavatele.

 

Usnesení 341/R22/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Smlouvy o připojení elektrické požární signalizace budovy Sokolovny na pult centrální ochrany mezi Městem Luhačovice a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín.

 

Usnesení 342/R22/2022 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt do vlastnictví města úplatným převodem pozemek st. pl. 913/2 o výměře 76 m2 v k. ú. Luhačovice z majetku paní J.M. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem a doporučuje zastupitelstvu města schválit kompenzaci finanční náhrady za výkup pozemku vybudováním zpevnění plochy u jejímu domu č. p. 783 v rámci probíhající rekonstrukce ulice Výsluní.

 

Usnesení 343/R22/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje úpravu výše nájemného v objektech v majetku města od 01.04.2023 viz příloha č. 37/I.

 

Usnesení 344/R22/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje zpracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce ul. Ludkovická, pokud bude schváleno rozpočtové opatření na tuto akci v rámci jednání zastupitelstva města 15.12.2022.

 

Usnesení 345/R22/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje udělení výjimky pro vydání parkovací karty R na rok 2023 pro:

- paní F.L., 

- pana Mgr. M.C., 

- paní L.H., 

- paní B.G.,

- paní M.K.

 

Usnesení 346/R22/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje Ceník pro zapojení podnikatelů do obecního systému odpadového hospodářství od 01.01.2023 viz příloha č. 41/I.

 

Usnesení 347/R22/2022 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města vydat s účinností od počátku patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve znění přílohy č. 42/I.

 

Usnesení 348/R22/2022 - Rada města Luhačovice mění usnesení č. 301/R21/20222 ze dne 21.11.2022 v tomto znění:

Rada města Luhačovice zřizuje komisi pro občanské záležitosti Rady města Luhačovice ve složení: Helena Janíková, Renata Kadlčíková, Mgr. Žaneta Urbancová, Adéla Vitteková a MgA. Hana Vondrášková a jmenuje předsedkyní komise pro občanské záležitosti Adélu Vittekovou.

 

Usnesení 349/R22/2022 - Rada města Luhačovice rozhoduje o vyplacení pololetních odměn ředitelům příspěvkových organizací: Středisko volného času Luhačovice, Mateřská škola Luhačovice, Technické služby Luhačovice, Kulturní a kongresové centrum Elektra, Sportovní centrum Radostova Luhačovice, Základní škola Luhačovice ve výši uvedené v příloze č. 44/I.

 

Nahoru