Nastavení cookies

Zde můžete nastavit používání souborů cookies podle vlastních preferencí.

Technické cookies

jsou nezbytné pro správné fungování webu. Technické cookies musí být vždy aktivní (nelze je individuálně deaktivovat), proto se pro jejich využívání souhlas neuděluje.

Analytické cookies

nám umožňují porozumět, jak web využíváte, abychom jej mohli zlepšovat. Analytické cookies umožňují měření výkonu webu (počtu návštěv a zdrojů návštěvnosti). Takto získaná data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů ukazujících na konkrétního uživatele.

Personalizované cookies

ukládají informace o Vašem osobním nastavení webu. Personalizované cookies potřebujeme k tomu, abychom přizpůsobili web a jeho chování co nejvíce Vašim potřebám a zájmům.

Reklamní cookies

nastavují prostřednictvím tohoto webu naši reklamní partneři. Reklamní cookies nám umožňují zobrazovat takový obsah, který bude zajímavý a užitečný právě pro Vás.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

27. 10. 2022

Zprávy z 19. schůze Rady města Luhačovice konané 17.10.2022


Výpis usnesení z 19. schůze Rady města Luhačovice konané 17.10.2022

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 268/R19/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání nebytového prostoru v objektu KKC Elektra, č. p. 950, ul. Masarykova v Luhačovicích o výměře 8 m2 s P.G. na dobu neurčitou od 01.11.2022 za 3.000 Kč/měs. a úhradu služeb s nájmem spojených.

 

Usnesení 269/R19/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání části pozemku parc. č.  2453/21 v k. ú. Luhačovice o výměře 39 m2 na dobu určitou 10 let se Společenstvím vlastníků domu Leoše Janáčka 855,6 Luhačovice za cenu 1250,- Kč/rok + DPH.

 

Usnesení 270/R19/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání části pozemku parc. č. 2453/21 v k. ú. Luhačovice o výměře 38 m2 na dobu určitou 10 let na se Společenstvím vlastníků domu Leoše Janáčka 853,4 Luhačovice za cenu 1250,- Kč/rok + DPH.

 

Usnesení 271/R19/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje ukončení Nájemní smlouvy ze dne 14.09.2021 na užívání části pozemku parc. č. 815/8 o výměře 13 m2 s Ing. J.H. dohodou ke dni 31.10.2022.

 

Usnesení 272/R19/2022 - Rada města Luhačovice rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle nejnižší nabídkové ceny na 1 ha lesního pozemku v Kč včetně DPH na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu LHO Luhačovice, na období platnosti od 01.01.2024 do 31.12.2033 takto:

Pořadí č. 1

Nabídka č. 2 LESPROJEKT BRNO, a. s., Jezuitská 13, 602 00 Brno, IČ: 65279191, nabídková cena za 1 ha včetně DPH 903,87 Kč,

Pořadí č. 2

Nabídka č. 1 Lesnická projekce Frýdek-Místek a. s., Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 25351079, nabídková cena za 1 ha včetně DPH 955,90 Kč,

Pořadí č. 3

Nabídka č. 3 LHProjekt a. s., Čichnova 386/17, 624 00 Brno, IČ: 25300806, nabídková cena za 1 ha včetně DPH 968 Kč a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem LESPROJEKT BRNO, a. s., Jezuitská 13, 602 00 Brno, v souladu s nabídkou dodavatele.

 

Usnesení 273/R19/2022 - Rada města Luhačovice rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle nejnižší nabídkové ceny na 1 ha lesního pozemku v Kč včetně DPH na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování lesního hospodářského plánu pro město Luhačovice na období platnosti od 01.01.2024 do 31.12.2033 takto:

Pořadí č. 1

Nabídka č. 1 LESPROJEKT BRNO, a. s., Jezuitská 13, 602 00 Brno, IČ: 65279191, nabídková cena za 1 ha včetně DPH 573,54 Kč,

Pořadí č. 2

Nabídka č. 2 Lesnická projekce Frýdek-Místek a. s., Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 25351079, nabídková cena za 1 ha včetně DPH 665,50 Kč a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem LESPROJEKT BRNO, a. s., Jezuitská 13, 602 00 Brno v souladu s nabídkou dodavatele.

 

Usnesení 274/R19/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce Sokolovny Luhačovice“, uzavíraný mezi Městem Luhačovice a STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r. o., Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na stavbu „Rekonstrukce Sokolovny Luhačovice“.

 

Usnesení 275/R19/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 na výstavbu cyklistické stezky Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic a schvaluje dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

 

Usnesení 276/R19/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje podání žádosti o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu cyklistické stezky Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic a schvaluje dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

 

Usnesení 277/R19/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje vypsání podlimitní veřejné zakázky „Energetické úspory Elektra Luhačovice“.

 

Usnesení 278/R19/2022 - Rada města Luhačovice souhlasí se změnou organizační struktury Městského úřadu Luhačovice k datu 01.01.2023.

Nahoru