Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

27. 10. 2022

Zprávy z 19. schůze Rady města Luhačovice konané 17.10.2022


Výpis usnesení z 19. schůze Rady města Luhačovice konané 17.10.2022

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 268/R19/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání nebytového prostoru v objektu KKC Elektra, č. p. 950, ul. Masarykova v Luhačovicích o výměře 8 m2 s P.G. na dobu neurčitou od 01.11.2022 za 3.000 Kč/měs. a úhradu služeb s nájmem spojených.

 

Usnesení 269/R19/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání části pozemku parc. č.  2453/21 v k. ú. Luhačovice o výměře 39 m2 na dobu určitou 10 let se Společenstvím vlastníků domu Leoše Janáčka 855,6 Luhačovice za cenu 1250,- Kč/rok + DPH.

 

Usnesení 270/R19/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání části pozemku parc. č. 2453/21 v k. ú. Luhačovice o výměře 38 m2 na dobu určitou 10 let na se Společenstvím vlastníků domu Leoše Janáčka 853,4 Luhačovice za cenu 1250,- Kč/rok + DPH.

 

Usnesení 271/R19/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje ukončení Nájemní smlouvy ze dne 14.09.2021 na užívání části pozemku parc. č. 815/8 o výměře 13 m2 s Ing. J.H. dohodou ke dni 31.10.2022.

 

Usnesení 272/R19/2022 - Rada města Luhačovice rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle nejnižší nabídkové ceny na 1 ha lesního pozemku v Kč včetně DPH na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu LHO Luhačovice, na období platnosti od 01.01.2024 do 31.12.2033 takto:

Pořadí č. 1

Nabídka č. 2 LESPROJEKT BRNO, a. s., Jezuitská 13, 602 00 Brno, IČ: 65279191, nabídková cena za 1 ha včetně DPH 903,87 Kč,

Pořadí č. 2

Nabídka č. 1 Lesnická projekce Frýdek-Místek a. s., Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 25351079, nabídková cena za 1 ha včetně DPH 955,90 Kč,

Pořadí č. 3

Nabídka č. 3 LHProjekt a. s., Čichnova 386/17, 624 00 Brno, IČ: 25300806, nabídková cena za 1 ha včetně DPH 968 Kč a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem LESPROJEKT BRNO, a. s., Jezuitská 13, 602 00 Brno, v souladu s nabídkou dodavatele.

 

Usnesení 273/R19/2022 - Rada města Luhačovice rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle nejnižší nabídkové ceny na 1 ha lesního pozemku v Kč včetně DPH na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování lesního hospodářského plánu pro město Luhačovice na období platnosti od 01.01.2024 do 31.12.2033 takto:

Pořadí č. 1

Nabídka č. 1 LESPROJEKT BRNO, a. s., Jezuitská 13, 602 00 Brno, IČ: 65279191, nabídková cena za 1 ha včetně DPH 573,54 Kč,

Pořadí č. 2

Nabídka č. 2 Lesnická projekce Frýdek-Místek a. s., Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 25351079, nabídková cena za 1 ha včetně DPH 665,50 Kč a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem LESPROJEKT BRNO, a. s., Jezuitská 13, 602 00 Brno v souladu s nabídkou dodavatele.

 

Usnesení 274/R19/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce Sokolovny Luhačovice“, uzavíraný mezi Městem Luhačovice a STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r. o., Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na stavbu „Rekonstrukce Sokolovny Luhačovice“.

 

Usnesení 275/R19/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 na výstavbu cyklistické stezky Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic a schvaluje dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

 

Usnesení 276/R19/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje podání žádosti o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu cyklistické stezky Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic a schvaluje dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

 

Usnesení 277/R19/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje vypsání podlimitní veřejné zakázky „Energetické úspory Elektra Luhačovice“.

 

Usnesení 278/R19/2022 - Rada města Luhačovice souhlasí se změnou organizační struktury Městského úřadu Luhačovice k datu 01.01.2023.

Nahoru