Nastavení cookies

Zde můžete nastavit používání souborů cookies podle vlastních preferencí.

Technické cookies

jsou nezbytné pro správné fungování webu. Technické cookies musí být vždy aktivní (nelze je individuálně deaktivovat), proto se pro jejich využívání souhlas neuděluje.

Analytické cookies

nám umožňují porozumět, jak web využíváte, abychom jej mohli zlepšovat. Analytické cookies umožňují měření výkonu webu (počtu návštěv a zdrojů návštěvnosti). Takto získaná data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů ukazujících na konkrétního uživatele.

Personalizované cookies

ukládají informace o Vašem osobním nastavení webu. Personalizované cookies potřebujeme k tomu, abychom přizpůsobili web a jeho chování co nejvíce Vašim potřebám a zájmům.

Reklamní cookies

nastavují prostřednictvím tohoto webu naši reklamní partneři. Reklamní cookies nám umožňují zobrazovat takový obsah, který bude zajímavý a užitečný právě pro Vás.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

13. 10. 2022

Zprávy z 18. schůze Rady města Luhačovice konané 03.10.2022


Výpis usnesení z 18. schůze Rady města Luhačovice konané 03.10.2022

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 254/R18/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Technické služby Luhačovice na rok 2022 o 150.000 Kč na úpravu zeleně a opravu herních prvků na sídlištích.

 

Usnesení 255/R18/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022.

 

Usnesení 256/R18/2022 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 450/29 o celkové výměře cca 50 m2 v k. ú. Luhačovice manželům Z. a R. T. za cenu 1.052 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 

 

Usnesení 257/R18/2022 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 450/29 o celkové výměře cca 50 m2 v k. ú. Luhačovice do spoluvlastnictví P. R., F. R., E. R., a E.B. za cenu 1.052 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 

 

Usnesení 258/R18/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor v objektu KKC Elekra č. p. 950, ul. Masarykova v Luhačovicích o výměře 8 m2.

 

Usnesení 259/R18/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1326/10, 1326/15, 1326/6, 1326/9, 1328/4, 2462/1 a 2463/2 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Vrběcka, kab. NN 1030065921" ve prospěch společnosti EG.D, a. s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno za jednorázovou úplatu 10.000 Kč + příslušné DPH.

 

Usnesení 260/R18/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout pozemek parc. č.  2453/21 v k. ú. Luhačovice o výměře 77 m2 na dobu určitou 10 let.

 

Usnesení 261/R18/2022 - Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt do vlastnictví města id. 1/2 pozemků parc. č. 1089/11 o výměře 544 m2 a parc. č. 1887/1 o výměře 789 m2 v k. ú. Luhačovice.   

 

Usnesení 262/R18/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v Domě zvláštního určení "Strahov" č. p. 383, ul. Holubyho ve 3. podlaží o 1 pokoji a příslušenství s L.B., na dobu neurčitou od 15.10.2022.

 

Usnesení 263/R18/2022 - Rada města Luhačovice rozhoduje o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na revitalizaci sídelní zeleně.

 

Usnesení 264/R18/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce Sokolovny Luhačovice“, uzavíraný mezi Městem Luhačovice a STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r. o., Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na stavbu „Rekonstrukce Sokolovny Luhačovice“.

 

Usnesení 265/R18/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2104/2022/STR mezi Zlínským krajem a Městem Luhačovice na akci „Silnice II/496: Kladná Žilín – stavební část města Luhačovice“.

 

Usnesení 266/R18/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2161/2022/STR mezi Zlínským krajem a Městem Luhačovice na akci „Dopravní hřiště v areálu Radostova – Luhačovice“.

 

Usnesení 267/R18/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje Technickým službám Luhačovice, příspěvkové organizaci Plán zimní údržby na období 2022-2023 dle přílohy č. 20/I.

Nahoru