Nastavení cookies

Zde můžete nastavit používání souborů cookies podle vlastních preferencí.

Technické cookies

jsou nezbytné pro správné fungování webu. Technické cookies musí být vždy aktivní (nelze je individuálně deaktivovat), proto se pro jejich využívání souhlas neuděluje.

Analytické cookies

nám umožňují porozumět, jak web využíváte, abychom jej mohli zlepšovat. Analytické cookies umožňují měření výkonu webu (počtu návštěv a zdrojů návštěvnosti). Takto získaná data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů ukazujících na konkrétního uživatele.

Personalizované cookies

ukládají informace o Vašem osobním nastavení webu. Personalizované cookies potřebujeme k tomu, abychom přizpůsobili web a jeho chování co nejvíce Vašim potřebám a zájmům.

Reklamní cookies

nastavují prostřednictvím tohoto webu naši reklamní partneři. Reklamní cookies nám umožňují zobrazovat takový obsah, který bude zajímavý a užitečný právě pro Vás.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

2023

                                  

  

  

 

  • Plán rozvoje sociálních služeb ORP Luhačovice

  

Cílem projektu je vytvoření dokumentu - komunitního plánu sociálních služeb (KPSS) správního obvodu ORP Luhačovice, který bude vycházet z aktuální analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb a jejich rodin. Při vytváření koncepce o budoucím rozvoji sociálních služeb budou zapojeni občané, stávající uživatelé i poskytovatelé sociálních služeb a zadavatelé sociálních služeb. Cílem projektu je také zavedení procesu a koordinace komunitního plánování.

Termín realizace: 05/2018 – 04/2020

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

  • Luhačovice – tvorba a aktualizace strategického dokumentu a pasportů

 

Cílem projektu je komplexní zhodnocení situace města Luhačovice a zachycení jeho hlavních problémů a limitů, formulace dlouhodobé vize směřování rozvoje města a způsoby naplňování vize v podobě konkrétních opatření a aktivit. Výstupem budou zpracované a zveřejněné pasporty a strategický dokument Program rozvoje města Luhačovice.

Termín realizace: 01/2020 – 12/2021

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

  • Terminál Luhačovice

 

Cílem projektu je modernizace a zkvalitnění služeb autobusového nádraží v Luhačovicích. Tento záměr bude možné realizovat na ploše stávajícího autobusového nádraží výstavbou nového dopravního terminálu.

Stavba dopravního terminálu zahrnuje nové autobusové nádraží s okružní křižovatkou. Součástí je také realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost dopravy (bezbariérové komunikace pro pěší, přechody pro chodce, veřejné osvětlení) a zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (výsadba doprovodné zeleně). Projekt zahrnuje realizaci nových parkovacích míst pro kola v režimu B+R a čtyři stání pro automobily v režimu K+R.

Termín realizace: 7/2016 – 12/2020

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

  • Digitální povodňový plán města a ORP Luhačovice a VIS

 

Předmětem projektu je zpracování digitálního povodňového plánu města a ORP Luhačovice. Součástí projektu je i vybudování varovného informačního systému města. Tento systém bude napojen na JSVI.

Cílem projektu je vytvoření podkladu, který bude sloužit povodňovým orgánům pro řízení povodňové ochrany a zajištění včasného informování a varování obyvatelstva. Povodňové plány budou hlavně složit povodňovým orgánům, ale rovněž seznámí širokou veřejnost s povodňovým zeměpisem.

Termín realizace: 03/2020 – 08/2020

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií  - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

  • Chodník podél silnice II/496, Kladná Žilín

 

Cílem projektu je rekonstruovat komunikaci pro pěší podél komunikace III/4932. Dojde ke zlepšení stávajícího stavu z hlediska funkčnosti a bezpečnosti provozu, jelikož v současné době je tento úsek pro pěší nevyhovující a bezpečnost ohrožující. Prioritou projektu je zajistit bezpečný a bezbariérový chodník. Předmět projektu se nachází v místní části Luhačovic Kladná Žilín.

Termín realizace: 10/2021 – 06/2023

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

  • Výměna zdroje tepla v budově Školní č.p. 811 Luhačovice

 

Předmětem projektu je výměna zdroje tepla (kotlů) a výměna a vyregulování otopné soustavy v budově, kde sídlí družina základní školy Luhačovice a Středisko volného času. Instalací nových kotlů dojde ke snížení produkce skleníkových plynů vznikajících při vytápění budovy a ke snížení konečné spotřeby energie (projekt předpokládá snížení spotřeby energie o 148,5 GJ/rok).

Termín realizace: 06/2022 – 08/2022

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

  • Obnova vybavení v ZŠ Luhačovice

Projekt je zaměřen na obměnu většiny interiérových dveří včetně kování u kmenových tříd, kmenových kabinetů a ostatních interiérových dveří. Dojde k nákupu nábytku do kmenového kabinetu. Škola bude moci svým žákům a pedagogům vytvořit kvalitní zázemí pro vzdělání a trávení času v družině.

Cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Luhačovské Zálesí.

Termín realizace: 07/2022 – 08/2022

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova.

  • Oprava komunikace za Alfa Marketem

Účelem dotace je úspěšná realizace projektu spočívající v opatření k zachycení srážkové vody z komunikace v k. ú. Luhačovice. V rámci realizace dojde k vybudování vodopropustného povrchu pro zachycení srážkové vody s následným vsakem do podloží.

Termín realizace: 03/2023 – 05/2023

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií  - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

  • Energetické úspory MěDK Elektra v Luhačovicích

Předmětem projektu je zateplení pláště, střechy a výměna oken části budovy Elektra Luhačovice. Realizací projektu dojde ke snížení spotřeby energie veřejné budovy o cca 128 GJ/rok.

Termín realizace: 03/2023 – 07/2023

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií  - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

Nahoru