Nastavení cookies

Zde můžete nastavit používání souborů cookies podle vlastních preferencí.

Technické cookies

jsou nezbytné pro správné fungování webu. Technické cookies musí být vždy aktivní (nelze je individuálně deaktivovat), proto se pro jejich využívání souhlas neuděluje.

Analytické cookies

nám umožňují porozumět, jak web využíváte, abychom jej mohli zlepšovat. Analytické cookies umožňují měření výkonu webu (počtu návštěv a zdrojů návštěvnosti). Takto získaná data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů ukazujících na konkrétního uživatele.

Personalizované cookies

ukládají informace o Vašem osobním nastavení webu. Personalizované cookies potřebujeme k tomu, abychom přizpůsobili web a jeho chování co nejvíce Vašim potřebám a zájmům.

Reklamní cookies

nastavují prostřednictvím tohoto webu naši reklamní partneři. Reklamní cookies nám umožňují zobrazovat takový obsah, který bude zajímavý a užitečný právě pro Vás.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

2019

                                  

  

 • Zavedení systému sběru a svozu textilu ve městě Luhačovice

  

Předmětem projektu je pořízení kontejnerů pro sběr textilu a oděvního odpadu, čímž dojde k rozšíření stávající sítě těchto nádob v Luhačovicích. Součástí realizace projektu je také pořízení malého svozového prostředku, a to na svoz sesbíraného textilního a oděvního odpadu. Cílem projektu je předcházení vzniku odpadů, zvýšení podílu materiálového využití odpadů, snížení množství odpadů ukládaných na skládku, snížení finančních nákladů na likvidaci odpadů.

Termín realizace: 3/2018 – 7/2018

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií  - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

 • Územní studie veřejného prostranství Luhačovice 

  

Obsahem projektu je zpracování tří územních studií veřejného prostranství. Každá z nich bude řešit území jednoho ze tří panelových sídlišť, které se nacházejí v Luhačovicích – sídliště U Zámku, Družstevní a Zahradní čtvrť. Výsledná navržená koncepční řešení území se budou týkat organizace doprav, dětských hřišť, míst pro setkávání, mobiliáře, veřejného osvětlení, zeleně apod., budou sloužit jako podklad pro rozhodování v území a pro navazujících úpravy území a jeho regeneraci.

Termín realizace: 11/2016 – 01/2018

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. 

 • Úspory energie budovy Technických služeb Luhačovice

 

Předmětem projektu je komplexní zateplení budovy Technických služeb Luhačovice, příspěvkové organizace města. Projekt zahrnuje zlepšení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí obálky budovy a výměnu výplní stavebních otvorů (zateplení fasády, střechy, stropu a stěn v technických místnostech, výměna oken a dveří). Cílem projektu je snížení nákladů na energie, snížení emisí, zlepšení tepelné pohody v interiéru (projekt předpokládá snížení spotřeby energie o 53 %, snížení emisí skleníkových plynů o 53 %).

Termín realizace: 07/2017 – 10/2017

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií  - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

 

 • Luhačovice - rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě 

  Cílem projektu je profesionalizace Městského úřadu Luhačovice prostřednictvím zvýšení kvalifikace a odbornosti vedení města a pracovníků všech odborů městského úřadu. Během dvouletého trvání projektu budou realizovány vzdělávací aktivity, které zvýší odborné znalosti a dovednosti pracovníků v oblastech nezbytných pro výkon jejich práce.

  Termín realizace: 04/2017 – 03/2019

  Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

 • Luhačovice – rozvoj lokality Jezírko lásky

  Projekt je zaměřen na zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa v okolí Jezírka lásky v Luhačovicích. Zahrnuje opravu přístupového chodníku pro pěší, rozšíření chodníku v prostoru před vodní nádrží, opravu laviček, zábradlí lávky, stavbu nového odpočinkového altánu, instalaci informační tabule a odpadkových košů. Revitalizovaný prostor bude bezpečnější a nabídne kvalitnější zázemí pro rekreaci a trávení volného času.

  Termín realizace: 04/2017 – 06/2017

  Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova.

 • Úspory energie budovy č. p. 137 Luhačovice

           

Předmětem projektu je komplexní zateplení budovy č. p. 137 v Luhačovicích, kde sídlí část pracovníků městského úřadu a dále finanční úřad, úřad práce, soukromé firmy a nezisková organizace. Projekt zahrnuje zlepšení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí obálky budovy a výměnu výplní stavebních otvorů (zateplení fasády, střechy, výměna oken a dveří), výměnu tepelného zdroje a otopné soustavy. Cílem projektu je snížení nákladů na energie, snížení emisí, zlepšení tepelné pohody v interiéru (projekt předpokládá snížení spotřeby energie o 62,3 %, snížení emisí skleníkových plynů o 62,3 %).

Termín realizace: 04/2018 – 11/2018

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií  - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

 •   eGovernment Luhačovice

Cílem projektu je zvýšit efektivitu fungování Městského úřadu Luhačovice, vytvořit dostatečnou technologickou podporu pro provoz ICT systému žadatele a tím přispět k bezproblémovému fungování úřadu a zajistit plnění legislativních požadavků. Bude vytvořeno dostatečně robustní a moderní prostředí informačních technologií, které bude sloužit pro zajištění podpůrných procesů při výkonu veřejné správy a samosprávy. Projekt zahrnuje vytvoření nových a modernizaci stávajících informačních systémů, pořízení HW/SW vybavení technologického centra ORP, komunikační infrastrukturu pro provoz pořízených informačních systémů.

Termín realizace: 6/2016 – 9/2018

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

 • Doplnění sběru separovaných odpadů ve městě Luhačovice

 

        

Předmětem projektu je pořízení nádob na oddělený sběr papíru, plastu, skla a bioodpadu, pořízení kontejnerů na sběr a svoz bioodpadů a pořízení kontejnerového nosiče (bez motoru) pro manipulaci s kontejnery. Cílem projektu je oddělit z komunálního odpadu separovatelné odpady, zvýšit podíl materiálového využití odpadů, snížit množství odpadů ukládaných na skládku a snížit finanční náklady města Luhačovice spojené s likvidací odpadů, které jsou na jeho území občany vyprodukovány.

Termín realizace: 10/2017 – 12/2017

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií  - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

 • Chodník ulice Hradisko Luhačovice

     

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy a bezpečnosti chodců, kteří využívají chodník v ul. Hradisko, podél silnice II/496 v Luhačovicích. Stávající chodník, který je v nevyhovujícím technickém stavu, bude nahrazen novým chodníkem, který zajistí bezbariérový přístup. Zároveň bude vybudována nová autobusová zastávka a také místa pro přecházení.

Termín realizace: 5/2018–9/2018

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

 • Sběrný dvůr Luhačovice

Předmětem projektu je stavební rozšíření a technické dovybavení sběrného dvora v Luhačovicích, s cílem oddělit z komunálního odpadu separované odpady, zvýšit podíl materiálového využití odpadů, snížit množství odpadů ukládaných na skládku a snížit finanční náklady na likvidaci odpadů. V rámci projektu bude vyměněno stávající oplocení, vybudována

silniční váha, provedeno napojení na rozvod elektrické energie, proveden provozní objekt sloužící také jako vrátnice do areálu a kamerový systém. Z technického vybavení budou pořízeny 2 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 30 m3 na objemný odpad, 8 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 5,5 m3 na papír, plasty, sklo, kovy, dřevo, bioodpad, pneumatiky a vyřazené elektro. Dále budou pořízeny dvě sběrny na nebezpečný odpad vč. jejich vybavení.

Termín realizace: 4/2019 – 10/2019

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií  - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí

 • Výměna zdroje tepla v budově MŠ Luhačovice

 

Předmětem projektu je výměna zdroje tepla (kotlů) a vyregulování otopné soustavy v budově, kde sídlí Mateřská škola Luhačovice. Instalací nových kondenzačních kotlů dojde ke snížení produkce skleníkových plynů vznikajících při vytápění budovy a ke snížení konečné spotřeby energie (projekt předpokládá snížení spotřeby energie o 210 GJ/rok).

Termín realizace: 09/2019 – 10/2019

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií  - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

Nahoru