Czech point

Přehled nabízených služeb kontaktního místa veřejné správy Czech POINT:

Výpis z Katastru nemovitostí

Výpis z Veřejného rejstříku

Výpis z Živnostenského rejstříku

Výpis z Rejstříku trestů

Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Výpis ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpis z Insolvenčního rejstříku
 

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 

Datové schránky - žádost o zřízení, žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, žádost o přidání další pověřené osoby, její odebrání, žádost o povolení dodávání dokumentů z datové schránky fyzických osob, fyzických osob podnikajících a právnických osob do datové schránky fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby
 

Centrální úložiště ověřovacích doložek

Konverze

Úschovna systému Czech POINT
 

Výpisy ze Základních registrů - např. Výpis údajů z Registru obyvatel, Výpis údajů z Registru osob, Výpis údajů o využití údajů z Registru obyvatel, Žádost o změnu údajů vedených v Registru obyvatel, Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě
 

 

Správní poplatky:

http://www.czechpoint.cz/public/verejnost/sluzby/

 

Úřední hodiny pro občany

Pondělí a středa              07:30-12:00 a 13:00-17:00

ostatní pracovní dny      07:30-12:00 a 13:00-14:30

 

Kontakty na pracovníky:

Iva Minaříková, tel.: 577 197 410, email: minarikova@luhacovice.eu

Alena Hyžíková, tel.: 577 197 411, email: hyzikova@luhacovice.eu

 

Kde nás najdete

 

 

 

Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října 543, odbor správní, podatelna,
dveře č. 003 v přízemí budovy