Uzavření manželství

Rada města Luhačovice stanovila podle § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, každou první sobotu v měsíci v čase od 9:00 do 14:00 hodin v obřadní místnosti úřadu jako dobu a místo k uzavření manželství před Městským úřadem Luhačovice.

Na ostatní termíny se vztahuje žádost o povolení uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost.

Svatební obřady se nebudou konat ve dnech pátek–pondělí velikonočních svátků.

 

Bližší informace ohledně vyřízení:

https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-manzelstvi-uzavreni-manzelstvi.aspx

Související dokumenty:

dotazník k uzavření manželství – příloha

žádost o povolení uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost – příloha

žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku  příloha

Správní poplatky:

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno částkou 1 000 Kč.

Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněno částkou 2 000 Kč.

Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněno částkou 3000 Kč.

Provozní poplatky jsou stanoveny Usnesením Rady města Luhačovice č. 284/R16/2018.

 

Úřední hodiny pro občany

Pondělí a středa              07:30-12:00 a 13:00-17:00

ostatní dny po telefonické domluvě

 

Kontakty na pracovníky:

Ing. Veronika Josefíková, tel.: 577 197 416, email: matrika@luhacovice.eu

 

v případě nepřítomnosti zástup:

Bc. Jana Homolková, tel.: 577 197 424, email: homolkova@luhacovice.eu

 

 

 

 

Kde nás najdete

Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října 543, odbor správní, pracoviště matriky a ověřování,
dveře č. 006 v přízemí budovy.