Nastavení cookies

Zde můžete nastavit používání souborů cookies podle vlastních preferencí.

Technické cookies

jsou nezbytné pro správné fungování webu. Technické cookies musí být vždy aktivní (nelze je individuálně deaktivovat), proto se pro jejich využívání souhlas neuděluje.

Analytické cookies

nám umožňují porozumět, jak web využíváte, abychom jej mohli zlepšovat. Analytické cookies umožňují měření výkonu webu (počtu návštěv a zdrojů návštěvnosti). Takto získaná data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů ukazujících na konkrétního uživatele.

Personalizované cookies

ukládají informace o Vašem osobním nastavení webu. Personalizované cookies potřebujeme k tomu, abychom přizpůsobili web a jeho chování co nejvíce Vašim potřebám a zájmům.

Reklamní cookies

nastavují prostřednictvím tohoto webu naši reklamní partneři. Reklamní cookies nám umožňují zobrazovat takový obsah, který bude zajímavý a užitečný právě pro Vás.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Krizové řízení a bezpečnost občanů

Krizové řízení a bezpečnost občanů

Vážení spoluobčané, na webové stránce pracoviště krizového řízení Městského úřadu Luhačovice naleznete především základní charakteristiku jednotlivých oblastí, kterými se pracoviště zabývá, ale také další dokumenty a odkazy, které Vám mohou pomoci lépe se zorientovat v životních situacích a to zejména ve spojitosti s mimořádnými událostmi.

Krizové řízení u obce s rozšířenou působností Luhačovice je souhrnem:

 • legislativních,
 • personálních,
 • organizačních,
 • finančních,
 • technických a materiálních opatření.

Cílem je připravit ORP Luhačovice jako celek na mimořádné události a krizové situace, které mohou území ORP postihnout.

Základem krizového řízení ORP  je legislativní zmocnění

 • hejtmana kraje,
 • starosty obce s rozšířenou působností,
 • a starostů obcí,

učinit jako veřejní činitelé zásadní rozhodnutí v rámci přípravy území a při řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Hejtman a starostové obcí jsou povinni přijmout opatření pro řešení krizových situací a k jejich zabezpečení jsou vybaveni pravomocemi ze zákona. Právnické, podnikající fyzické osoby a občané jsou ve smyslu platných zákonů povinni za konkrétních, vymezených podmínek plnit úkoly při přípravě nebo při řešení mimořádných událostí a krizových stavů, stanovené hejtmanem nebo starostou obce.

Hejtman a starosta ORP si pro přípravu na krizové situace zřizují bezpečnostní radu jako svůj koordinační orgán a pro řešení krizových situaci si jako svůj pracovní orgán zřizují krizový štáb.

BEZPEČNOSTNÍ RADA

pracovní činnost a složení bezpečnostní rady

KRIZOVÝ ŠTÁB

činnost a složení krizového štábu - soubor zde

 ORP Luhačovice v systému krizového řízení:

 Schema ORP Luhačovic

 

Úkoly města Luhačovice – obce s rozšířenou působností v oblasti krizového řízení plní pracoviště krizového řízení a mezi jeho základní činnosti patří:

1. Výkon státní správy v přenesené působnosti pro obec s rozšířenou působností Luhačovice na úseku:

 • krizového řízení a havarijního plánování,
 • přípravy veřejné správy na její činnost při krizových situacích a
 • oblasti obrany státu.

2. Z hlediska činnosti úřadu má pracoviště krizového řízení v gesci ochranu utajovaných informací a vnitřní bezpečnost úřadu.

3. V samostatné působnosti zajišťuje plnění úkolů města na úseku požární ochrany a poskytnutých dotací v působnosti pracoviště.

Úkoly jsou vymezeny zejména těmito zákony:

 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
 • zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
 • zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
 • zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území
 • zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací

ANALÝZA RIZIK A CHARAKTER MOŽNÉHO OHROŽENÍ ORP LUHAČOVICE – soubor zde

OCHRANA OBYVATELSTVA také zahrnuje:

 • Pro případ ohrožení – příručka soubor zde
 • Varování – příručka  soubor zde
 • Evakuace – příručka  soubor zde
 • Havárie s únikem nebezpečných chemických látek – příručka soubor zde
 • Informace o ochraně obyvatelstva při vzniku mimořádné události – příručka soubor zde

OCHRANA PŘED POVODNÍ

Ochrana před povodněmi – příručka soubor zde

ZÁKLADNÍM PŘEDPOKLADEM PRO BEZPROSTŘEDNÍ A KOORDINOVANÉ FUNGOVÁNÍ OCHRANY ŽIVOTŮ, ZDRAVÍ A MAJETKU OBČANŮ JE SPRÁVNĚ NAHLÁSIT MIMOŘÁDNOU UDÁLOST

TÍSŇOVÉ  VOLÁNÍ:

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR

150

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

158

ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

155

JEDNOTNÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

112

 

Kontakt na pracovníka krizového řízení:
Milan Levkov  tel.: 577 197 451, e-mail: levkov@luhacovice.eu

Nahoru