Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Zákony a vyhlášky

Městská policie a její činnost se řídí platným zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy

Hlavní právní předpisy, které souvisí s činností strážníků městské policie:

Obecně závazné vyhlášky města Luhačovice najdete zde

Nařízení obce města Luhačovice najdete zde

Hledáte-li jakýkoli zákon nebo vyhlášku, zkuste hledat tady

 

 

 

 

Městská policie a její činnost se řídí platným zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka

Hlavní právní předpisy, které souvisí s činností strážníků městské policie:

Ústava ČR
Listina základních práv a svobod
Zákon č. 84/1990Sb., o právu shromažďovacím
Zákon č. 128/2000Sb., o obcích
Zákon č. 129/2000Sb., o krajích
Zákon č. 200/1990Sb., o přestupcích
Zákon č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 361/2000Sb., o silničním provozu
Vyhláška MDS č.30/2001 Sb., kterou se provádí zákon o silničním provozu
Zákon č. 40/2009Sb., trestní zákoník
Zákon č. 218/2003Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
Zákon č. 141/1961Sb., trestní řád
Zákon č. 273/2008Sb., o PČR
Zákon č. 500/2004Sb., správní řád
Zákon č. 379/2005Sb., tabákový zákon
Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních
Zákon č. 455/1991Sb., o živnostenském podnikání
Zákon č. 262/2006Sb., zákoník práce
Zákon č. 246/1992Sb., na ochranu zvířat proti týrání
Zákon č. 164/2001Sb., lázeňský zákon
Zákon č. 185/2001Sb., o odpadech
Zákon č. 359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon č. 86/2002Sb., o ochraně ovzduší
Zákon č. 329/1999Sb., o cestovních dokladech
Zákon č. 328/1999Sb., o občanských průkazech
Zákon č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Obecně závazné vyhlášky města Luhačovice najdete zde

Nařízení obce města Luhačovice najdete zde

Hledáte-li jakýkoli zákon nebo vyhlášku, zkuste hledat tady

Nahoru