Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

19. 11. 2004

IV./2004

Výpis usnesení ze IV. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice
konaného dne 19. 8. 2004

U s n e s e n í IV/58/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

d e l e g u j e

na mimořádnou valnou hromadu Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., konanou dne 25. 8. 2004 ve Zlíně, člena zastu...


Výpis usnesení ze IV. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice
konaného dne 19. 8. 2004

U s n e s e n í IV/58/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

d e l e g u j e

na mimořádnou valnou hromadu Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., konanou dne 25. 8. 2004 ve Zlíně, člena zastupitelstva Ing. Libora Slezáka, nar. 7. 1. 1962, bytem Zahradní čtvrť 916, Luhačovice. Jako náhradníka deleguje člena zastupitelstva města Mgr. Jaroslava Pančochu, nar. 27. 4. 1942, bytem Jurkovičova alej 608, Luhačovice.
/hlasování 15 pro/+

U s n e s e n í IV/59/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s podáním žádosti o dotace na finanční krytí projektové dokumentace ze Společného regionálního operačního programu na tyto akce:
Rekonstrukce ulice Nádražní
Dvoupodlažní parkoviště ul. Solné
Parkoviště ul. Pod Kamennou
Rekonstrukce ul. Dr. Veselého a Nábřeží
Rekonstrukce nám. 28. října
/hlasování 15 pro/+

Ing. Bohuslav Marhoul
starosta města

Nahoru